Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 3. 2022

 

26. 4. 2022

K 31. 3. 2022 činil podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 3,3 %. Jednalo se o nejnižší hodnotu za uplynulé čtyři měsíce. Úřad práce ČR registroval v kraji na konci března 14,3 tis. uchazečů, z nichž 13,1 tis. bylo dosažitelných. Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce ČR obsahovala v Olomouckém kraji 10,3 tis. pozic. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,3 dosažitelného uchazeče.

Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhl k 31. 3. 2022 podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 3,3 %. Meziměsíčně došlo k tradičnímu sezónnímu snížení, a to o 0,2 procentního bodu (p. b.). V meziročním srovnání došlo k poklesu o 1,1 p. b., na kterém se podílelo všech pět okresů Olomouckého kraje. Nejvíce se v porovnání s březnem loňského roku snížil podíl nezaměstnaných osob v okrese Jeseník (o 1,9 p. b.). Následovaly okresy Šumperk (o 1,2 p. b.), Olomouc (o 1,1 p. b.), Přerov (o 0,9 p. b.) a Prostějov (o 0,8 p. b.).

Tabulka: Struktura nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 31. 3. 2022

Podíl nezaměstnaných osob v kraji setrval již jedenáctým měsícem v řadě pod republikovým průměrem, který na konci března 2022 činil 3,4 %. V mezikrajském pohledu byl 6. nejvyšší ze 14 krajů. Vyšší nezaměstnanost byla sledována v kraji Ústeckém, Moravskoslezském, Karlovarském, Jihomoravském a Libereckém. Nejnižší nezaměstnanost v ČR náležela kraji Pardubickému.

Při meziokresním srovnání podílů nezaměstnaných osob v ČR zaujal okres Prostějov 15. místo (2,3 %), okres Olomouc 34. místo (2,9 %), okres Šumperk 48. místo (3,4 %), okres Přerov 60. místo (4,2 %) a okres Jeseník 69. místo (5,2 %). Nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v ČR příslušely okresům Karviná (8,4 %) a Most (6,4 %). Nejnižší podíly náležely okresům Praha-východ (1,1 %) a Praha-západ (1,5 %).

Grafy: Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR a ve vybraných městech kraje

Ve městě Olomouci se podíl nezaměstnaných osob k 31. 3. 2022 meziročně snížil na 3,2 %. V Prostějově klesl při stejném srovnání na 2,7 % a v Přerově na 5,2 %. Mezi 31 městy Olomouckého kraje byly nejnižší podíly zjištěny v Litovli (1,7 %), Kostelci na Hané (1,9 %) a Němčicích nad Hanou (2,0 %). Na opačném pólu pořadí se umístila města Vidnava (10,2 %), Žulová (8,3 %) a Javorník (7,1 %). Ve třech obcích Olomouckého kraje byla na konci března nezaměstnanost nulová (Horní Těšice, Mutkov a Stínava). Nejvyšší nezaměstnanost příslušela obcím Vikantice (16,3 %), Janoušov (16,1 %) a Měrovice nad Hanou (14,7 %).

Tabulka: Struktura nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 31. 3. 2022

Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2022 v Olomouckém kraji 14,3 tis. uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 7,2 tis. žen (tj. 50,7 %). Nejvyšší zastoupení žen mezi nezaměstnanými v kraji vykázal okres Prostějov (58,6 %), jejich nejnižší podíl naopak charakterizoval okres Jeseník (47,2 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 4,7 % absolventů a mladistvých a 16,4 % osob se zdravotním postižením. K 31. 3. 2022 bylo v kraji evidováno 13,1 tis. dosažitelných uchazečů (tj. 91,6 % z celku).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo v Olomouckém kraji 5,0 tis. uchazečů (tj. 35,0 % z celku). Její průměrná měsíční výše činila 8 574 Kč. Celkem 26,7 % uchazečů s přiznanou podporou pobíralo měsíčně do 4,5 tis. Kč, naopak 27,7 % uchazečů mělo nárok na více než 10,5 tis. Kč za měsíc. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Olomouc (9 121 Kč), naopak nejnižší v okrese Jeseník (8 051 Kč).

Ze struktury uchazečů podle délky jejich evidence vyplývá, že do 3 měsíců bylo na konci března evidováno 33,9 % uchazečů. S délkou evidence 3 až 6 měsíců bylo registrováno 21,1 % uchazečů, 6 až 9 měsíců bylo evidováno 9,8 % uchazečů a registrace 9 až 12 měsíců charakterizovala v kraji 5,4 % uchazečů. Meziroční strukturální proměna se promítla také do podílů uchazečů dlouhodobě umístěných na Úřadu práce. Celkem 13,9 % uchazečů bylo evidováno 12 až 24 měsíců a 15,8 % uchazečů bylo registrováno déle než 24 měsíců. Průměrná délka evidence uchazeče s ukončenou evidencí činila v kraji 177 dní a byla o 29 dní kratší než hodnota republikového průměru (206 dní).

Grafy: Uchazeči o zaměstnání podle věku v Olomouckém kraji a v krajích ČR

Pro Olomoucký kraj bylo k 31. 3. 2022 charakteristické nižší zastoupení uchazečů ve věku do 44 let (47,5 %), které bylo o 2,2 p. b. pod republikovým průměrem (49,7 %). Zvýšený podíl byl naopak zaznamenán především u věkové skupiny 55 až 64 let (26,9 %). To se promítlo do vyššího průměrného věku uchazeče v Olomouckém kraji (44,4 let), který byl nad hodnotou republikového průměru (43,9 let). Vyšší průměrný věk uchazeče vykázal pouze kraj Moravskoslezský, Zlínský a Kraj Vysočina.

Grafy: Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji a v krajích ČR

Základní vzdělání mělo v kraji 4,2 tis. registrovaných uchazečů (29,2 %, tj. o 1,4 p. b. nad průměrem ČR). Střední odborné vzdělání s výučním listem charakterizovalo 5,1 tis. uchazečů (35,5 %, tj. o 1,8 p. b. nad průměrem ČR) a úplné střední s maturitou (bez vyučení) 2,1 tis. uchazečů (14,8 %, tj. o 0,6 p. b. pod průměrem ČR). Akademický či vědecký titul mělo 0,9 tis. registrovaných uchazečů (6,6 %, tj. o 0,7 p. b. pod průměrem ČR). Podle hlavních tříd zaměstnání převažovali mezi uchazeči pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (5,1 tis., tj. 35,6 %) a pracovníci ve službách a prodeji (3,1 tis., tj. 21,7 %).

Graf: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji

Nabídka volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR obsahovala k 31. 3. 2022 v Olomouckém kraji 10,3 tis. míst a byla nejvyšší od prosince 2019, tj. za posledních 28 měsíců. V meziměsíčním pohledu se počet volných pracovních míst zvýšil o 10,4 %, meziročně vzrostl o 38,4 %. V detailním pohledu bylo 26,2 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 7,2 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Grafy: Dosažitelní uchazeči podle pohlaví v Olomouckém kraji a jejich počet na jedno volné pracovní místo

Na trhu práce v Olomouckém kraji převyšovala na konci března 2022 poptávka nad nabídkou. Na jedno volné pracovní místo se hlásilo 1,3 dosažitelného uchazeče. Meziměsíčně se zjištěný počet snížil o 0,2 dosažitelného uchazeče, meziročně poklesl o 1,1 dosažitelného uchazeče. V okrese Jeseník bylo nově evidováno 2,5 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo, v okrese Přerov 2,0, v okrese Šumperk 1,2 a v okrese Olomouc 1,0. Jediným okresem v kraji s převahou volných pracovních míst nad počtem dosažitelných uchazečů byl k 31. 3. 2022 okres Prostějov (0,9 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo). Republikový průměr činil 0,6 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 3. 2022 - komentář
 • Struktura nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 31. 3. 2022
 • Struktura nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 31. 3. 2022
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob ve vybraných městech Olomouckého kraje
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v krajích ČR k 31. 3. 2022
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v krajích ČR k 31. 3. 2022
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji
 • Graf - Dosažitelní uchazeči podle pohlaví v Olomouckém kraji
 • Graf - Počet dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo v Olomouckém kraji a ČR