Senioři v Olomouckém kraji - 2015

 
Kód: 330147-15
Informační služby: tel: 585 731 511
E-mail: infoservisolom@czso.cz
Kontakt: Ing. Jarmila Benešová
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

Publikace v pdf (5,59 MB) PDF
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
1. Demografické charakteristiky populace seniorů PDF
2. Ekonomická aktivita seniorů PDF
3. Domácnosti a bydlení seniorů PDF
4. Zdravotní péče PDF
5. Důchody a sociální služby PDF
6. Aktivity seniorů PDF
7. Institucionální péče o seniory PDF
Tabulková část
Kartogramy

Zveřejněno dne: 30.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.