Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

11. 5. 2022

V 1. čtvrtletí 2022 se v hromadných ubytovacích zařízeních na území Olomouckého kraje ubytovalo 135,8 tis. hostů (tj. 10krát více než před rokem). Tito turisté zde strávili 480,0 tis. nocí. Výrazný meziroční růst návštěvnosti způsobila extrémně nízká srovnávací základna z 1. čtvrtletí 2021, do které se zásadně promítlo omezení poskytování ubytovacích služeb z důvodu pandemie. V porovnání s 1. čtvrtletí 2020 se počet hostů snížil o 2,9 % a v porovnání s 1. čtvrtletí 2019 došlo k poklesu o 14,1 % hostů.

Podle předběžných údajů bylo v průběhu 1. čtvrtletí 2022 v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Olomouckém kraji ubytováno 135,8 tis. hostů. Ačkoliv byl jejich počet o 1000,6 % vyšší než v 1. čtvrtletí 2021, při srovnání s 1. čtvrtletím 2020, které bylo pandemií ovlivněno pouze částečně, a s 1. čtvrtletím 2019, které nebylo pandemií ovlivněno vůbec, byl jejich počet o 2,9 %, resp. o 14,1 % nižší. Během letošního ledna se v kraji ubytovalo 37,5 tis. hostů. V únoru činil jejich počet 50,7 tis. a v březnu 47,6 tis. Ze všech ubytovaných bylo 122,5 tis. hostů domácích (tzv. rezidentů) a 13,3 tis. hostů ze zahraničí (tzv. nerezidentů). Podíl nerezidentů se meziročně opět snížil, a to o 1,8 procentního bodu na 9,8 %. Jednalo se o nejnižší podíl v mezikrajském srovnání. Mezi nerezidenty převládali v 1. čtvrtletí 2022 hosté ze Slovenska (4,0 tis.), Polska (2,8 tis.) a Německa (1,4 tis.).

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2022 podle krajů ČR

V 1. čtvrtletí 2022 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji 480,0 tis. nocí. Oproti 1. čtvrtletí 2021 jejich počet vzrostl o 558,5 %. V porovnání s 1. čtvrtletím 2020 došlo ke zvýšení o 4,9 % a v porovnání s 1. čtvrtletím 2019 se jejich počet snížil o 4,3 %. Domácí hosté byli během úvodního čtvrtletí letošního roku ubytováni na 438,6 tis. nocí a zahraniční hosté na 41,3 tis. nocí. Po hostech z České republiky zaznamenali nejvyššího počtu přenocování Slováci (9,7 tis. nocí), Poláci (6,3 tis.) a Němci (3,9 tis. nocí). Průměrný počet přenocování činil 3,5 noci a byl po kraji Karlovarském (3,7 noci) a Královéhradeckém (3,7 noci) třetí nejvyšší. V případě domácích hostů byl sledován průměrný počet přenocování 3,6 noci a v případě hostů ze zahraničí 3,1 noci.

Graf: Domácí a zahraniční hosté v HUZ v Olomouckém kraji podle měsíců

V lázeňských ubytovacích zařízeních na území Olomouckého kraje bylo v 1. čtvrtletí 2022 ubytováno 10,1 tis. hostů, kteří zde strávili 121,3 tis. nocí. Průměrný počet přenocování se sice meziročně snížil z 16,0 noci na 12,0 noci, přesto zůstal nad republikovým průměrem (7,0 noci). Přes 99 % lázeňských hostů v Olomouckém kraji tvořili Češi.

Graf: Přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji podle měsíců

 

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Více informací naleznete v rychlé informaciVeřejné databázi.

 

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2022 - komentář
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2022 podle krajů ČR
  • Graf - Domácí a zahraniční hosté v HUZ v Olomouckém kraji podle měsíců
  • Graf - Přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji podle měsíců