Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2023

 

10. 5. 2023

V hromadných ubytovacích zařízeních Olomouckého kraje se za první tři měsíce roku 2023 ubytovalo 144,8 tis. hostů. Bylo mezi nimi 22,1 tis. návštěvníků z ciziny, nejvíce ze  Slovenska, Polska a Německa. V ubytovacích zařízeních strávili hosté celkem 466,3 tis. nocí. Průměrná doba přenocování dosáhla 3,2 noci.
 

Podle předběžných údajů se v 1. čtvrtletí 2023 v hromadných ubytovacích zařízeních Olomouckého kraje ubytovalo 144,8 tis. hostů. Celkový počet hostů meziročně vzrostl o 7,6 %. Domácích hostů (tzv. rezidentů) se v hromadných ubytovacích zařízeních Olomouckého kraje ubytovalo 122,6 tis. Meziročně se jednalo o zvýšení o 1,1 tis. hostů, tj. 0,9 %. Hostů ze zahraničí (tzn. nerezidentů) bylo 22,1 tis., tvořili více než sedminu celkového počtu návštěvníků a jejich počet ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím vzrostl 1,7krát. Mezi nerezidenty převládali v 1. čtvrtletí 2023 hosté ze Slovenska (5,8 tis.), Polska (4,9 tis.), Německa (2,5 tis.) a Ukrajiny (1,3 tis.). Podíl turistů ze sousedních zemí mezi všemi nerezidenty činil 63,3 %.

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2023 podle krajů ČR

V 1. čtvrtletí 2023 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji 466,3 tis. nocí. Oproti 1. čtvrtletí 2022 počet přenocování klesl o 2,5 %. Domácí hosté byli během prvních tří měsíců letošního roku ubytováni na 405,6 tis. nocí a zahraniční hosté na 60,7 tis. nocí. Po hostech z České republiky zaznamenali nejvyššího počtu přenocování Slováci (11,9 tis. nocí), Poláci (9,9 tis. nocí) a Němci (6,2 tis. nocí). Průměrný počet přenocování činil 3,2 noci a byl po kraji Karlovarském (3,8 noci), Královéhradeckém (3,6 noci) a Libereckém (3,3 noci) čtvrtý nejvyšší. U domácích hostů byl počet přenocování 3,3 noci, u zahraničních hostů to bylo 2,7 noci.

Graf: Domácí a zahraniční hosté v HUZ v Olomouckém kraji podle měsíců (v tis. osob)

Mezi oblíbené cíle turistických cest v Olomouckém kraji patří i lázně. V 1. čtvrtletí roku 2023 se v nich rekreovalo 9,4 tis. hostů. Lázeňskými klienty byli převážně tuzemští hosté. Pouze 1,1 % z celkového počtu lázeňských hostů byli cizinci. Hosté vloni strávili v lázních 122,1 tis. nocí. Průměrný počet přenocování byl rezidentů 13,0 nocí a u nerezidentů 6,0 nocí.

Graf: Přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji

podle měsíců (v tis. nocí)

 

 

Více informací naleznete v rychlé informaciVeřejné databázi.

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 512
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

 

Poznámka: Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 

 

 

 

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2023 - komentář
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2023 podle krajů ČR
  • Graf - Domácí a zahraniční hosté v HUZ v Olomouckém kraji podle měsíců (v tis. osob)
  • Graf - Přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji podle měsíců (v tis. nocí)