Cestovní ruch v Olomouckém kraji v roce 2023

 

8. 2. 2024

V Olomouckém kraji se v roce 2023 ubytovalo rekordních 797,7 tis. hostů. V hromadných ubytovacích zařízeních zde strávili 2,4 mil. nocí. Jednalo se o nejlepší výsledek cestovního ruchu za posledních 12 let, tj. od mimořádné revize v roce 2012. Meziročně se počet hostů zvýšil o 10,4 % a počet přenocování o 3,7 %. Doba přenocování jednoho hosta činila v průměru 2,98 noci. Mezi 14 kraji v České republice byla třetí nejvyšší.

 

Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2023

Podle předběžných údajů ČSÚ bylo během 4. čtvrtletí 2023 v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Olomouckém kraji ubytováno 161,1 tis. hostů. Jejich počet se meziročně zvýšil o 9,2 % na nejvyšší hodnotu od roku 2012. Ze všech ubytovaných návštěvníků bylo téměř 134,0 tis. hostů domácích (tzv. rezidentů) a 27,1 tis. hostů ze zahraničí (tzv. nerezidentů). Počet rezidentů se meziročně zvýšil o 8,4 % na nejvyšší úroveň za posledních 12 let. Počet nerezidentů sice meziročně vzrostl o 13,3 %, přesto zůstal mírně pod úrovní zahraniční návštěvnosti čtvrtých čtvrtletí „předcovidových“ let 2017 až 2019. Šestinový podíl cizinců mezi všemi ubytovanými hosty byl v mezikrajském srovnání čtvrtý nejnižší.

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2023 podle krajů ČR

Mezi nerezidenty převládali návštěvníci ze Slovenska (8,7 tis.) a Polska (5,0 tis.). V dalším pořadí následovali hosté z Německa (2,7 tis.), Ukrajiny (1,4 tis.) a Rakouska (1,2 tis.). Z 10 nejčastěji zastoupených cizích státních občanství došlo u poloviny z nich k meziročním přírůstkům a u druhé poloviny k meziročním úbytkům. Relativně nejvíce se zvýšil počet hostů z Itálie (o 29,7 %), Slovenska (o 24,7 %) a Polska (o 18,3 %). V absolutním pohledu přibylo nejvíce návštěvníků ze Slovenska (o 1,7 tis.) a Polska (o 0,8 tis.). Relativně i absolutně nejvyšší pokles nastal v případě hostů z Rakouska (o 14,1 %, tj. o 0,2 tis.).

Graf: Hosté v HUZ Olomouckého kraje

Ve 4. čtvrtletí 2023 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních na území Olomouckého kraje 434,5 tis. nocí. Počet přenocování se meziročně zvýšil o 1,2 % na druhou nejvyšší hladinu od roku 2012. Domácí hosté byli ubytováni na necelých 369,1 tis. nocí (meziročně o 0,7 % méně) a zahraniční hosté na 65,4 tis. nocí (meziročně o 13,0 % více).

Graf: Nerezidenti podle zemí ve 4. čtvrtletí 2023

Po hostech z České republiky zaznamenali nejvyššího počtu přenocování Slováci (16,7 tis. nocí), Poláci (10,3 tis. nocí), Němci (6,7 tis. nocí) a Španělé (4,4 tis. nocí). Meziročně zvýšený počet přenocování charakterizoval turisty 7 z 10 nejčastěji zastoupených cizích státních občanství. Relativně nejvyšší meziroční přírůstek charakterizoval hosty ze Španělska (o 194,4 %), Itálie (o 56,6 %), Číny (o 50,4 %) a Francie (o 49,8 %). Absolutně nejvyšší meziroční růst počtu nocí náležel Španělům (o 2,9 tis.), Slovákům (o 2,6 tis.) a Polákům (o 2,4 tis.). Relativně i absolutně nejvyšší pokles nastal v případě hostů z Ukrajiny (o 19,9 %, tj. o 0,6 tis.).

 

Cestovní ruch v 1. až 4. čtvrtletí 2023

V roce 2023 bylo podle předběžných údajů ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji ubytováno 797,7 tis. hostů. Jejich počet vzrostl meziročně o 10,4 % na zcela nejvyšší hodnotu od revize statistiky cestovního ruchu v roce 2012. V porovnání s „předcovidovým“ rokem 2019 byl loňský počet ubytovaných návštěvníků vyšší o 4,7 %. Z celkového počtu bylo 661,3 tis. hostů domácích (tzv. rezidentů) a 136,4 tis. hostů ze zahraničí (tzv. nerezidentů). Počet rezidentů se meziročně zvýšil o 7,0 % a byl nejvyšší za uplynulých 12 let. Počet nerezidentů sice vzrostl o 30,0 %, přesto zůstal pod úrovní „předcovidových“ let 2017 až 2019. Podíl nerezidentů mezi všemi ubytovanými hosty v kraji činil 17,1 % a zůstal výrazně pod republikovým průměrem (43,3 %). Nižší podíl zahraniční klientely charakterizoval pouze Kraj Vysočina a kraje Pardubický a Zlínský.

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve 1. až 4. čtvrtletí 2023 podle krajů ČR

Po českých turistech byli nejvíce zastoupeni hosté ze Slovenska (35,0 tis.), Polska (31,3 tis.), Německa (15,4 tis.), Ukrajiny (6,1 tis.) a Rakouska (5,1 tis.). Podíl turistů ze sousedních zemí mezi všemi nerezidenty činil 63,7 %. V meziročním relativním pohledu přibylo z 10 nejčastěji zastoupených cizích státních občanství nejvíce hostů z Litvy (o 67,6 %), Polska (o 40,1 %) a Ukrajiny (o 34,9 %). Nejvyšší absolutní růst návštěvnosti náležel turistům z Polska (o 9,0 tis.) a Slovenska (o 7,2 tis.).

Graf: Hosté v HUZ podle krajů v roce 2023

V roce 2023 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji 2 377,3 tis. nocí, tj. o 3,7 % více než v roce 2022. Jednalo se o nejvyšší stav od roku 2012, který o 2,8 % překonal dosud rekordní úroveň z roku 2019 (2 312,9 tis. nocí). Z celkového úhrnu připadalo 2 062,6 tis. nocí na rezidenty a 314,7 tis. nocí na nerezidenty. U domácích návštěvníků se počet přenocování zvýšil o 1,1 % a byl nejvyšší za uplynulých 12 let. U zahraničních návštěvníků došlo ke čtvrtinovému růstu na rovněž nejvyšší hodnotu za uplynulých 12 let.

Graf: Přenocování hostů v HUZ podle krajů v roce 2023

Mezi nerezidenty zaznamenali nejvyššího počtu přenocování turisté ze Slovenska (70,1 tis. nocí), Polska (59,3 tis. nocí) a Německa (36,8 tis. nocí). S odstupem následovali hosté ze Španělska (13,1 tis. nocí) a Ukrajiny (12,9 tis. nocí). Porovnáním 10 nejčastěji zastoupených cizích státních občanství charakterizoval relativně nejvyšší meziroční přírůstek počtu přenocování turisty ze Španělska (o 78,1 %), Ukrajiny (o 44,9 %) a Polska (o 43,6 %). Absolutně nejvyšší meziroční růst náležel nejčastěji přijíždějícím cizincům, tj. Polákům (o 18,0 tis.) a Slovákům (o 11,7 tis.).

Graf: Hosté v HUZ v Olomouckém kraji podle čtvrtletí

Průměrná délka přenocování meziročně klesla na 2,98 noci. Ačkoliv byla nejnižší za posledních 12 let, v mezikrajském srovnání byla po kraji Karlovarském (3,78 noci) a Královéhradeckém (3,03 noci) třetí nejvyšší v České republice. Průměrná délka přenocování domácích hostů v Olomouckém kraji dosáhla 3,12 noci. Navzdory 12letému minimu zůstala zřetelně nad republikovým průměrem (2,61 noci) a druhá nejvyšší mezi kraji. Průměrná délka přenocování zahraničních hostů se meziročně snížila na 2,31 noci.

Graf: Přenocování v HUZ v Olomouckém kraji podle čtvrtletí

V lázeňských ubytovacích zařízeních na území Olomouckého kraje bylo podle předběžných údajů ČSÚ v roce 2023 ubytováno 46,1 tis. hostů, kteří zde strávili 624,8 tis. nocí. Počet hostů se meziročně snížil o 3,3 % a počet přenocování o 1,4 %. V důsledku tohoto vývoje došlo k prodloužení průměrné doby přenocování z 13,30 noci v roce 2022 na 13,56 noci v roce 2023. Drtivou část lázeňských hostů tvořili Češi (98,9 % ze všech ubytovaných lázeňských hostů).

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji v roce 2023

Více informací naleznete v rychlé informaciVeřejné databázi.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 • Cestovní ruch v Olomouckém kraji v roce 2023 - komentář
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2023 podle krajů ČR
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2023 podle krajů ČR
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji v roce 2023
 • Graf - Hosté v HUZ v Olomouckém kraji podle čtvrtletí a let
 • Graf - Nerezidenti ubytovaní v HUZ Olomouckého kraje ve 4. čtvrtletí 2023 podle zemí
 • Graf - Přenocování nerezidentů ubytovaných v HUZ Olomouckého kraje ve 4. čtvrtletí 2023 podle zemí
 • Graf - Hosté v HUZ podle krajů v roce 2023
 • Graf - Přenocování hostů v HUZ podle krajů v roce 2023
 • Graf - Hosté v HUZ v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
 • Graf - Přenocování v HUZ v Olomouckém kraji podle čtvrtletí