Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2023

 

8. 11. 2023

Během července, srpna a září letošního roku se v ubytovacích zařízeních na území Olomouckého kraje ubytoval rekordní počet 276,7 tis. hostů, kteří zde strávili 869,3 tis. nocí. Meziročně se počet hostů zvýšil o 6,7 % a počet přenocování o 2,0 %.

3. čtvrtletí 2023

Podle předběžných dat z hromadných ubytovacích zařízení v Olomouckém kraji se v nich ve 3. čtvrtletí letošního roku ubytovalo 276,7 tis. hostů. Od revize šetření v roce 2012 se jednalo o nejvyšší počet ubytovaných ve 3. čtvrtletí. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku bylo ubytováno o 17,3 tis. hostů více (tj. o 6,7 % více). Vyšší návštěvnost byla zaznamenána u zahraničních hostů (nerezidentů), kterých se ubytovalo 49,1 tis. (o 8,8 tis. více, tj. o 21,7 % více než ve 3. čtvrtletí 2022). Zvýšil se ale také počet rezidentů, tj. hostů z ČR, na 227,6 tis. osob. (o 8,6 tis. více, tj. o 3,9 %).

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2023 podle krajů ČR

Hosté ubytovaní v Olomouckém kraji zaujímali pouze 3,5 % z celkového počtu hostů v České republice a počet nerezidentů tvořil dokonce jen 1,6 % z celkového počtu ubytovaných zahraničních hostů. Oproti výsledkům za celou ČR, kde podle státní příslušnosti nerezidentů bylo nejvíce Němců, bylo v kraji nejvíce návštěvníků z Polska (12,3 tis.), Slovenska (11,2 tis. hostů) a teprve pak z Německa (6,1 tis.).

Graf: Nerezidenti ubytovaní v HUZ Olomouckého kraje ve 3. čtvrtletí 2023 podle zemí

Graf: Přenocování nerezidentů ubytovaných v HUZ Olomouckého kraje ve 3. čtvrtletí 2023 podle zemí

V hromadných ubytovacích zařízeních kraje strávili hosté ve 3. čtvrtletí 2023 celkem 869,3 tis. nocí. Bylo to o 17,4 tis. nocí více než před rokem (tj. o 2,0 % více). Hosté ze zahraničí se ubytovali na 102,4 tis. nocí (o 16,7 % více) a domácí hosté na 766,9 tis. nocí (o 0,4 % více). V průměru se každý host ubytoval na 3,1 nocí, zahraniční klienti na kratší dobu (2,1 nocí) než domácí hosté (3,4 nocí). Na celkovém počtu přenocování v ubytovacích zařízeních v celé ČR se krajské výsledky podílely 4,1 %.

Graf: Přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ Olomouckého kraje podle měsíců

V lázeňských zařízeních na území Olomouckého kraje bylo ve 3. čtvrtletí 2023 ubytováno 13,4 tis. hostů s celkovým počtem 189,4 tis. přenocování. Jeden host v průměru strávil v krajských lázeňských zařízeních 14,2 nocí, což bylo více než republikový průměr (7,2 nocí). Počet ubytovaných v lázeňských zařízeních kraje byl po Karlovarském kraji (179,9 tis. hostů) a Zlínském kraji (17,2 tis. hostů) třetí nejvyšší ve srovnání krajů a počet přenocování dokonce druhý nejvyšší po Karlovarském kraji (895,4 tis. nocí).

 

1. až 3. čtvrtletí 2023

V 1. až 3. čtvrtletí 2023 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Olomouckém kraji 636,4 tis. hostů. Meziročně to bylo 10,6 % hostů více. Domácích hostů bylo 526,7 tis. (nárůst o 6,6 %) a zahraničních hostů se ubytovalo 109,6 tis. (o 35,4 % více ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím minulého roku).

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2023 podle krajů ČR

Celkem hosté od začátku roku do konce září strávili v krajských ubytovacích zařízeních 1 937,2 tis. nocí (o 4,0 % více ve srovnání se stejným obdobím roku 2022). Rezidenti přespali 1 686,6 tis. nocí (meziročně o 1,1 % více) a nerezidenti 250,7 tis. nocí (meziročně o 29,3 % více). Průměrný počet přenocování dosáhl 3,0 nocí. U domácích hostů činil 3,2 nocí a u zahraničních 2,3 nocí.

Ze zahraničních hostů bylo nejvíce hostů ze Slovenska (27,5 tis.), kteří strávili v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 56,4 tis. nocí. Z Polska se ubytovalo 25,5 tis. hostů na 47,7 tis. nocí a z Německa 13,2 tis. hostů s celkovým počtem 31,0 tis. přenocování.

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji v roce 2023

 

Více informací naleznete v rychlé informaciVeřejné databázi.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz
Tel.: 585 731 516

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2023 - komentář
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2023 podle krajů ČR
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2023 podle krajů ČR
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji v roce 2023
  • Graf - Nerezidenti ubytovaní v HUZ Olomouckého kraje ve 3. čtvrtletí 2023 podle zemí
  • Graf - Přenocování nerezidentů ubytovaných v HUZ Olomouckého kraje ve 3. čtvrtletí 2023 podle zemí
  • Graf - Přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji podle měsíců