Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2022

 

9. 11. 2022

Během července, srpna a září navštívilo Olomoucký kraj více než 260 tis. hostů, kteří se ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních na území kraje. Meziročně to bylo méně o 2,5 % hostů, hlavně vlivem úbytku rezidentů. Hostů ze zahraničí přijelo výrazně více než ve stejném období minulého roku. Hosté v ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji strávili 856,3 tis. nocí. Průměrný počet přenocování činil 3,3 nocí a byl nižší než ve stejném období předchozích dvou let.

3. čtvrtletí 2022

Podle předběžných údajů bylo v průběhu 3. čtvrtletí 2022 v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Olomouckém kraji ubytováno 260,7 tis. hostů. Meziročně došlo k úbytku počtu hostů o 2,5 %, hlavně vlivem poklesu počtu domácích hostů. Ve srovnání se 3. čtvrtletím 2021 se snížil počet rezidentů o desetinu, naopak hostů ze zahraničí se ubytovalo o 70,1 % více. Nicméně počet zahraniční klientely nedosahuje ještě hodnot „před covidem“. Návštěvnost hostů ze zahraničí ve 3. čtvrtletí 2022 byla na 81 % návštěvnosti ze stejného období 2019.

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2022 podle krajů ČR

Nejvíce hostů se ubytovalo v HUZ na území kraje v měsíci srpnu (94,3 tis. hostů), následoval červenec (92,8 tis. hostů) a v poprázdninovém září tu bylo 73,5 tis. hostů. Meziročně v jednotlivých měsících došlo k poklesu počtu hostů. V mezikrajském srovnání se v šesti krajích  celkový počet hostů meziročně zvýšil. Nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán v kraji hl. m. Praha (o 77,0 %). Naopak největší úbytek počtu hostů byl zaevidován v Libereckém kraji (pokles o 5,4 %).

Ve 3. čtvrtletí 2022 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji 856,3 tis. nocí. Bylo to o 5,3 % méně než ve 3. čtvrtletí 2021. Pokles byl způsoben sníženým počtem přenocování rezidentů o desetinu. Naopak zahraniční klienti strávili o 60,1 % více nocí v HUZ na území kraje, než ve stejném období minulého roku. Průměrný počet přenocování se snížil na 3,3 noci a to byl po Karlovarském kraji (3,8 noci) druhý nejvyšší výsledek. V případě domácích hostů byl sledován průměrný počet přenocování 3,5 nocí a v případě hostů ze zahraničí 2,2 nocí.

Mezi zahraničními hosty se během letních měsíců v Olomouckém kraji ubytovalo nejvíce turistů ze sousedních zemí: Polska, Slovenska a Německa. Čtvrtinu z celkového počtu zahraničních hostů tvořili Poláci (25,5 %), Slováci se podíleli 22,4 % a turisté z Německa 12,2 %. Došlo k meziročnímu navýšení počtu hostů z těchto zemí, nejvíce u Poláků (o 93,1 %), kterých přijelo jednou tolik. Mezi zahraničními hosty nejvíce přenocování zaznamenali hosté ze Slovenska (20,1 tis. nocí), následovali hosté z Polska (18,8 tis. nocí) a Německa (13,0 tis. nocí).

Graf: Domácí a zahraniční hosté v HUZ v Olomouckém kraji podle měsíců (v tis. osob)

V lázeňských ubytovacích zařízeních na území Olomouckého kraje bylo ve 3. čtvrtletí 2022 ubytováno 14,2  tis. hostů, kteří zde strávili 190,5 tis. nocí. Průměrný počet přenocování se meziročně mírně zvýšil z 13,3 nocí na 13,4 nocí a zůstal nad republikovým průměrem (7,2 nocí) již po jedenácté v řadě.

Graf: Přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji podle měsíců (v tis. nocí)

1. až 3. čtvrtletí 2022

Podle předběžných výsledků se během devíti měsíců v Olomouckém kraji ubytovalo 580,9 tis. hostů. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 66,5 % více. Počet rezidentů se meziročně zvýšil o 57,2 % a téměř se vrátil na úroveň „před covidem“.

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2022 podle krajů ČR

Počet nerezidentů se meziročně výrazně zvýšil (o 158,8 %), ale ještě nedosáhl hodnot z roku 2019. Počet hostů ze zahraničí byl na úrovni 70,8 % výsledku za prvních devět měsíců roku 2019.

Všechny kraje ČR zaznamenaly v tomto období zvýšenou návštěvnost. Nejvyšší meziroční nárůst patřil kraji hl. m. Praha (o 208,3 %) a to jak v případě rezidentů (o 76,9 %), tak v případě hostů ze zahraničí (o 317,3 %).

V Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022 tvořili domácí hosté 85,7 % ze všech hostů. Po hostech z České republiky zaznamenali nejvyšší návštěvnost hosté ze Slovenska (21,8 tis.), Polska (18,9 tis.) a Německa (9,7 tis.).

Od ledna do konce září 2022 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních na území kraje 1 876,0 tis. nocí. Tato hodnota překonala číslo za 1. až 3. čtvrtletí 2019, kdy počet přenocování dosáhl 1 874,8 tis. nocí. Rezidenti byli ubytováni na 1 675,9 tis. a hosté ze zahraničí přespali 200 tis. nocí.

Mezi zahraničními hosty nejvyššího počtu přenocování zaznamenali hosté ze Slovenska (47,2 tis. nocí), Polska (35,3 tis. nocí) a Německa (24,5 tis. nocí). Průměrný počet přenocování hostů celkem v 1. až 3. čtvrtletí 2022 dosáhl hodnoty 3,2. V průměru více nocí zde strávili rezidenti (3,4 noci) než nerezidenti (2,4 noci).

Graf: Hosté v HUZ v Olomouckém kraji podle čtvrtletí (v tis. osob)

 

Více informací naleznete v rychlé informaciVeřejné databázi.

 

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz
Tel.: 585 731 528

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2022 - komentář
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2022 podle krajů ČR
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2022 podle krajů ČR
  • Graf - Domácí a zahraniční hosté v HUZ v Olomouckém kraji podle měsíců (v tis. osob)
  • Graf - Přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji podle měsíců (v tis. nocí)
  • Graf - Hosté v HUZ v Olomouckém kraji podle čtvrtletí (v tis. osob)