Výsledky chovu drůbeže v Libereckém kraji v roce 2023

 

Stavy drůbeže v Libereckém kraji se v roce 2023 meziročně zvýšily o 31,7 %, počty nosnic se však snížily o více než jednu pětinu.

K 31. 12. 2023 bylo v Libereckém kraji chováno 75 095 kusů drůbeže a ve srovnání s koncem roku 2022 tak došlo ke zvýšení stavu o 18 095 kusů, tj. o 31,7 %. Vedle našeho kraje se chovy drůbeže rozrostly ještě v dalších 5 krajích – absolutně i relativně nejvíce ve Zlínském kraji (+232 416 kusů, +49,2 %), dále pak v kraji Ústeckém (+176 079 kusů, +34,0 %), Královéhradeckém (+195 298 kusů, +8,5 %), Plzeňském (+143 385 kusů, +5,4 %) a Jihočeském (+55 915 kusů, +3,4 %). V ostatních regionech se stavy drůbeže snížily. Největší absolutní propad zaznamenal Jihomoravský kraj, který přišel o 1 346 845 kusů drůbeže (-29,1 %). V relativním vyjádření nejvyšší úbytek vykázal Karlovarský kraj, a to -43,4 %.

Mezi kraji početně největší stavy drůbeže evidovali chovatelé ze Středočeského kraje společně s hlavním městem Prahou (4 616 909 kusů, tj. 21,0 % republikového stavu 22,0 mil. kusů). Následoval kraj Pardubický (3 718 102 kusů a 16,9% podíl) a Jihomoravský (3 279 849 kusů, 14,9% podíl). Hodnota překračující 10 % byla ještě vykázána v Plzeňském (2 805 610 kusů, 12,8 %) a Královéhradeckém kraji (2 489 538 kusů, 11,3 %). Chov drůbeže v Libereckém kraji má pouze zanedbatelný význam, jeho podíl na republikovém chovu byl nejnižší a dosáhl 0,3 %.

Přestože v Libereckém kraji došlo k rozšíření chovu drůbeže, počet nosnic se meziročně snížil o 1 161 kusů (-20,8 %) na 4 421 kusů. Podíl na republikovém úhrnu 4 891 871 kusů dosáhl pouze 0,1 %. Počty nosnic poklesly také v dalších 7 regionech – absolutně nejvýrazněji v Pardubickém kraji (-157 207 kusů, -10,6 %), relativně v Karlovarském kraji (-45,5 %). Mezi kraje s meziročním nárůstem počtu nosnic patřil Královéhradecký kraj (+150 076 kusů, +41,2 %), Středočeský kraj společně s hlavním městem Prahou (+315 400 kusů, +34,7 %), Ústecký kraj (+763 kusů, +7,7 %), Olomoucký kraj (+2 193 kusů, +1,4 %) a Plzeňský kraj (+10 297 kusů, +1,2 %). Největší chovy nosnic vykázali zemědělci v Pardubickém kraji (1 321 813 kusů, tj. 27,0 % republikového úhrnu) a ve Středočeském kraji společně s hlavním městem Prahou (1 224 634 kusů, tj. 25,0 %).

Graf: Průměrná snáška vajec na nosnici podle krajů v roce 2023

Ve srovnání s rokem 2022 se produkce konzumních vajec v našem kraji snížila o 23,2 % (232 tis kusů) na 767 tis. kusů. Průměrná snáška na nosnici činila 175,8 vajec (v rámci mezikrajského srovnání nejnižší hodnota) a meziročně se zvýšila o 3,3 kusy (+1,9 %). Nejvyšší průměrná snáška vajec byla zaznamenána v Karlovarském kraji (329,1 kusů).

Produkce jatečné drůbeže v Libereckém kraji meziročně vzrostla o 6,0 % na 2 688 tun živé hmotnosti, tj. 1,0% podíl na republikové produkci 258 852 tun živé hmotnosti. Největší objem jatečné drůbeže byl vyroben v Jihomoravském kraji (56 566 tun, tj. 21,9 % na produkci za Českou republiku), nejmenší v Karlovarském kraji (630 tun, 0,2 %).

 

Další informace naleznete v publikaci Chov drůbeže – 2023

https://www.czso.cz/csu/czso/chov-drubeze-2023

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Výsledky chovu drůbeže v Libereckém kraji v roce 2023 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Výsledky chovu drůbeže podle krajů
  • Grafy
  • Stavy drůbeže a nosnic v Libereckém kraji
  • Průměrná snáška vajec na nosnici podle krajů v roce 2023