Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v roce 2023

 

Stavy skotu v Libereckém kraji meziročně poklesly o 3,3 % na 47 627 kusů, necelou polovinu z uvedeného stavu představoval skot starší než 2 roky.

K poslednímu dni roku 2023 bylo zemědělci v Libereckém kraji chováno 47 627 kusů skotu, tj. o 1 616 kusů (3,3 %) méně než na konci roku 2022. S výjimkou hlavního města Prahy a Středočeského kraje (+1,7 %) a Královéhradeckého kraje (+0,9 %) byl meziroční pokles stavů těchto hospodářských zvířat zaznamenán také ve všech ostatních regionech. Nejvýrazněji pak stavy poklesly v Karlovarském kraji (-5,0 %, tj. -1 894 kusů).

Stavy skotu v našem kraji byly v rámci mezikrajského srovnání 3. nejnižší (po Karlovarském a Ústeckém kraji), podíl na republikovém úhrnu 1 369,6 tis. kusů dosáhl 3,5 %. Nejpočetnější chovy skotu byly zjištěny v Kraji Vysočina (218 932 kusů, tj. 16,0 % z republikového úhrnu), s nepatrným odstupem následoval Jihočeský kraj (215 263 kusů, 15,7% podíl).

Necelou polovinu z uvedeného stavu v Libereckém kraji představoval skot starší 2 let (49,0 %), jeho počet se meziročně snížil o 2,8 % na 23 340 kusů. V rámci této věkové kategorie se o 501 kusů (2,5 %) na 19 461 kusů snížil stav krav. Krávy dojené tvořily 18,5 % celkového stavu skotu, krávy ostatní (tzn. krávy bez tržní produkce mléka) představovaly 22,4 %. Pokles stavu skotu ve výši 9,0 % byl zjištěn také ve věkové kategorii nad 1 rok a do 2 let, v tomto věku tak bylo v kraji chováno 9 987 kusů zvířat. Úbytek počtu chovaných zvířat byl vykázán také ve věkové skupině skotu 6 měsíců až 1 rok (-4,6 % na 7 876 kusů). Ve zbývající kategorii skotu do 6 měsíců se stavy naopak navýšily, a to o 7,1 % na 6 424 kusů.

Graf - Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji

V průběhu roku 2023 se v Libereckém kraji narodilo 18 866 telat (o 3,1 % méně než v roce 2022), úspěšně bylo odchováno 17 778 telat (meziročně -2,7 %). Na 100 krav tedy připadlo 94,7 narozených (meziročně -1,0 %) a 89,3 odchovaných telat (-0,5 %). Úhyn telat do 3 měsíců z počtu narozených činil 5,8 % (meziročně -0,4 p. b.).

Z hlediska jednotlivých krajů České republiky se nejvíce telat v přepočtu na 100 krav narodilo shodně v Kraji Vysočina a Pardubickém kraji (103,3 telat), v případě odchovaných telat byl na prvním místě kraj Pardubický kraj (98,2 telat na 100 krav). Nejnižší počet narozených telat na 100 krav evidovali zemědělci z Ústeckého kraje (93,5 telat), nejméně odchovaných telat na 100 krav bylo zjištěno v Karlovarském kraji (87,4 telat). Nejnižší úhyn telat z počtu narozených vykázal Zlínský kraj (4,5 %), nejvyšší Karlovarský kraj (6,7 %).

Výroba mléka v Libereckém kraji dosáhla 75 644 tis. litrů a oproti roku 2022 byla vyšší o 4 817 tis. litrů (+6,8 %). Na celorepublikové produkci mléka (3 383 919 tis. litrů) se kraj podílel 2,2 % (3. nejnižší podíl mezi kraji). Největším producentem mléka byl tradičně Kraj Vysočina s 637 874 tis. litry a 18,9% podílem, nejnižší produkci mléka vykázal Karlovarský kraj (48 017 tis. litrů, 1,4% podíl).

Také prodej mléka v Libereckém kraji se ve srovnání s rokem 2022 zvýšil, a to o 6,6 % na 72 974 tis. litrů. Tržnost mléka (tj. podíl prodeje mléka na jeho výrobě) dosáhla 96,5 %. Výroba jatečného skotu meziročně poklesla o 180 tun (-3,2 %) na 5 462 tun živé hmotnosti.

 

Další informace naleznete v publikaci Chov skotu – druhá polovina 2023

https://www.czso.cz/csu/czso/chov-skotu-druha-polovina-2023

a Veřejné databázi ČSÚ

Chov skotu

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v roce 2023 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Stavy skotu podle věkových kategorií a podle krajů k 31. 12. 2023
 • Výroba mléka a užitkovost skotu v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji
 • Struktura skotu podle věkových kategorií a krajů k 31. 12. 2023
 • Stavy skotu podle věkových kategorií v Libereckém kraji
 • Narozená a odchovaná telata na 100 krav a úhyn telat podle krajů v roce 2023
 • Výroba mléka a tržnost mléka podle krajů v roce 2023
 • Výroba jatečného skotu a stavy skotu v Libereckém kraji