Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 7. 2023

 

Na základě druhého letošního odhadu sklizní k 15. červenci se v Libereckém kraji očekává úroda základních obilovin ve výši 100 824 tun. Ve srovnání se skutečností roku 2022 je o 8,5 % nižší.

Podle zpřesněných odhadů se v Libereckém kraji očekává sklizeň základních obilovin (tj. vč. tritikale, bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) ve výši 100 824 tun při průměrném výnosu 5,45 t/ha. Ve srovnání s odhadem z 10. 6. 2023 se produkce zvýšila o 2 248 tun (+2,3 %), ve srovnání s loňskou sklizní je však předpokládaná produkce základních obilovin zatím nižší o 9 407 tun (-8,5 %). Hektarový výnos z 15. 7. 2023 je pak o 0,12 tun vyšší než při odhadu z 10. 6. 2023, oproti skutečnosti z roku 2022 se však o 0,23 tun snížil.

Graf - Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji

U pšenice se zatím počítá s produkcí ve výši 65 109 tun, tedy o 2 971 tun (-4,4 %) méně než činila sklizeň v roce 2022. Nižší úroda by měla být zaznamenána také v případě obou druhů pšenice, tj. pšenice ozimé (-1 956 tun, -3,1 %) i pšenice jarní (-1 202 tun, -28,1 %). Ve srovnání s rokem 2022 se očekává také menší produkce ječmene (-4 763 tun, -19,0 %) a jeho sklizeň by tak měla dosáhnout 20 329 tun. Na uvedeném poklesu se podílí jak ječmen ozimý (-1 108 tun, tj. -8,1 %), tak ječmen jarní (-3 655 tun, -31,8 %). O 25,5 % méně by se mělo urodit také tritikale, tj. podle odhadu 5 978 tun. Vyšší sklizeň by naopak mohla být zaznamenána v případě žita a ovsa. Sklizeň žita je odhadovaná na 5 026 tun (+7,7 %) a ovsa na 4 383 tun (+0,3 %). V případě všech uvedených plodin se však očekává meziročně nižší hektarový výnos. Nejvýraznější propad je patrný u pšenice jarní (-0,69 tun).

V případě úrody řepky je oproti výsledkům z roku 2022 odhadován nižší výnos, a to ve výši  3,18 tun/ha (-5,3 %). Její celková sklizeň by však měla být vyšší  o 803 tun (+4,6 %) a měla by představovat 18 207 tun.

 

Další informace naleznete v publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 7. 2023

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 7. 2023 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 7. 2023
  • Grafy
  • Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Hektarové výnosy vybraných plodin v Libereckém kraji