Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v roce 2022

 

Stavy skotu v Libereckém kraji meziročně vzrostly o 3,9 % na 49 243 kusů, z hlediska věku převažoval skot starší 2 let. Oproti roku 2021 se snížila výroba a prodej mléka.

K poslednímu dni roku 2022 bylo zemědělci v Libereckém kraji chováno 49 243 kusů skotu, tj. o 1 846 kusů (3,9 %) více než na konci předchozího roku. Meziroční nárůst stavů byl vykázán také v dalších 10 krajích, nejvíce v Jihomoravském kraji (+3 489 kusů, +5,5 %) a Kraji Vysočina (+9 455 kusů, +4,5 %). Pouze ve 3 krajích došlo k poklesu stavu skotu, nejvyšší úbytek ve výši 532 kusů (-1,4 %) byl zaznamenán v Karlovarském kraji, nižší meziroční chovy byly vykázány ještě také v kraji Ústeckém a Olomouckém.

Stavy skotu v našem kraji byly v rámci mezikrajského srovnání 3. nejnižší (po Karlovarském a Ústeckém kraji), podíl na republikovém úhrnu 1 390,5 tis. kusů dosáhl 3,5 %. Nejpočetnější chovy skotu byly zjištěny v Kraji Vysočina (221 268 kusů, tj. 15,9 % z republikového úhrnu), s nepatrným odstupem následoval Jihočeský kraj (220 779 kusů, také 15,9% podíl).

Graf - Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji

Necelou polovinu z uvedeného stavu v Libereckém kraji představoval skot starší 2 let (48,8 %), jeho počet se meziročně zvýšil o 2,9 % na 24 012 kusů. V rámci této věkové kategorie se o 59 kusů (+0,3 %) na 19 962 kusů zvýšil stav krav. Krávy dojené tvořily 17,4 % celkového stavu skotu, krávy ostatní (tzn. krávy bez tržní produkce mléka) představovaly 23,1 %.

Ve věkové kategorii nad 1 rok a do 2 let také došlo k nárůstu stavu, a to o 16,0 % na 10 978 kusů. Ve zbývajících dvou kategoriích se stavy naopak snížily. V kategorii nad 6 měsíců a do 1 roku o 0,7 % na 8 254 kusů a v kategorii do 6 měsíců to bylo o 4,6 % na 5 999 kusů.

V průběhu roku 2022 se v Libereckém kraji narodilo 19 471 telat (o 0,7 % více než v roce 2021), úspěšně bylo odchováno 18 264 telat (meziročně +1,1 %). Na 100 krav tedy připadlo 95,6 narozených (meziročně -0,8 %) a 89,7 odchovaných telat (-0,5 %). Úhyn telat do 3 měsíců z počtu narozených činil 6,2 % (meziročně -0,3 p. b.).

Z hlediska jednotlivých krajů České republiky se nejvíce telat v přepočtu na 100 krav narodilo v Kraji Vysočina (104,1 telat), zatímco Pardubický kraj byl první v pořadí v telatech odchovaných (98,5 telat na 100 krav). Nejnižší počet narozených i odchovaných telat na 100 krav byl vykázán v Ústeckém kraji (92,3 telat, resp. 86,6 telat). Nejnižší úhyn telat z počtu narozených vykázal Pardubický kraj (4,9 %), nejvyšší Karlovarský kraj (8,4 %).

Výroba mléka v Libereckém kraji dosáhla 70 827 tis. litrů a oproti roku 2021 byla nižší o 6 183 tis. litrů (-8,0 %). Na celorepublikové produkci mléka (3 251 373 tis. litrů) se kraj podílel 2,2 % (3. nejnižší podíl mezi kraji). Největším producentem mléka byl tradičně Kraj Vysočina s 612 626 tis. litry a 18,8% podílem, nejnižší produkci mléka vykázal Karlovarský kraj (44 178 tis. litrů, 1,4% podíl).

Také prodej mléka se v Libereckém kraji ve srovnání s rokem 2021 snížil, a to o 7,6 % na 68 462 tis. litrů. Tržnost mléka (tj. podíl prodeje mléka na jeho výrobě) dosáhla 96,7 %. Výroba jatečného skotu meziročně vzrostla o 101 tun (1,8 %) na 5 642 tun živé hmotnosti.

Další informace naleznete v publikaci Chov skotu – 2. pololetí 2022

a veřejné databázi ČSÚ: Chov skotu

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Výsledky chovu skotu v Libereckém kraji v roce 2022 (celá aktualita v PDF)
  • Tabulky
  • Stavy skotu podle věkových kategorií a podle krajů k 31. 12. 2022
  • Výroba mléka a užitkovost skotu v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Výroba jatečného skotu a stavy skotu v Libereckém kraji
  • Výroba mléka a tržnost mléka podle krajů v roce 2022
  • Narozená a odchovaná telata na 100 krav a úhyn telat podle krajů v roce 2022
  • Vývoj stavu skotu a krav v Libereckém kraji
  • Struktura skotu podle věkových kategorií a krajů k 31. 12. 2022