Výsledky chovu drůbeže v Libereckém kraji v roce 2022

 

Stavy drůbeže v Libereckém kraji se v roce 2022 meziročně snížily o 8,9 %, počty nosnic poklesly o více než pětinu.

V roce 2022 bylo v Libereckém kraji chováno 57 000 kusů drůbeže, tj. v porovnání s rokem 2021 o 5 562 kusů (-8,9 %) méně. S výjimkou 4 krajů (Jihomoravského, Karlovarského, Jihočeského a Kraje Vysočina) se stavy drůbeže snížily také v ostatních regionech České republiky. Největší absolutní propad zaznamenal Středočeský kraj včetně hlavního města Prahy (-2,6 mil. kusů), relativně se stavy drůbeže nejvýrazněji snížily ve Zlínském kraji (-41,1 %). Největší absolutní i relativní přírůstek stavů vykázal v rámci výše zmíněných 4 regionů Jihomoravský kraj (+1,8 mil. kusů, +64,2 %).

Graf - Stavy drůbeže a nosnic v Libereckém kraji

Početně největší stavy drůbeže evidovali stále (i přes výše uvedený propad) chovatelé ze Středočeského kraje společně s hlavním městem Prahou (4,7 mil. kusů, tj. 19,9 % republikového stavu 23,8 mil. kusů). S nepatrným odstupem následoval kraj Jihomoravský (4,6 mil. kusů a 19,5% podíl) a Pardubický (4,5 mil. kusů, 18,9% podíl). Více než 10% podíl byl vykázán již jen v Plzeňském kraji (2,7 mil. kusů, 11,2% podíl). Chov drůbeže v Libereckém kraji má pouze zanedbatelný význam. Jeho podíl na republikovém chovu dosáhl 0,2 % a jednalo se o nejnižší podíl mezi kraji.

Snížení chovů zaznamenaly v našem kraji také nosnice. Meziroční propad dosáhl 22,1 % (tj. o 1 581 kusů méně) a v regionu tak bylo chováno 5 582 kusů této drůbeže. Kraj se však na celorepublikovém počtu nosnic podílel nejméně, a to pouze 0,1 %. Počty nosnic poklesly také v dalších 6 regionech – absolutně nejvýrazněji ve Středočeském kraji včetně hlavního města Prahy (-371 118 kusů), relativně pak v Jihomoravském kraji (-70,4 %). Ve druhé polovině krajů se stavy nosnic meziročně rozšířily – absolutně nejvíce v Pardubickém (+197 766 kusů), relativně v Karlovarském kraji (+141,4 %). Jednoznačně největší chovy nosnic pak ošetřovali zemědělci v Pardubickém kraji (téměř 1,5 mil. kusů, tj. 31,0 % jejich celorepublikového úhrnu).

Ve srovnání s rokem 2021 se produkce konzumních vajec v našem kraji snížila o 30,0 % (428 tis. kusů) na 999 tis. kusů. Průměrná snáška na nosnici činila 172,5 vajec (mezi kraji nejméně) a meziročně byla nižší o 12,4 %. Nejvyšší průměrná snáška vajec byla zaznamenána v Plzeňském kraji (324,9 kusů). Produkce jatečné drůbeže v kraji meziročně nepatrně vzrostla o 0,1 % na 2 536 tun živé hmotnosti, tj. 1,0% podíl na republikové produkci 258 505 tun živé hmotnosti. Největšími producenty jatečné drůbeže byli v roce 2022 zemědělci z Jihomoravského kraje (55 940 tun živé hmotnosti, tj. 21,6% podíl na republikové produkci), naopak nejmenší byli zemědělci z Karlovarského kraje (441 tun živé hmotnosti, 0,2% podíl). Podíl za náš kraj byl v tomto případě druhý nejnižší.

Další informace naleznete v publikaci Chov drůbeže – 2022

https://www.czso.cz/csu/czso/chov-drubeze-2022

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Výsledky chovu drůbeže v Libereckém kraji v roce 2022 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Výsledky chovu drůbeže podle krajů
  • Grafy
  • Stavy drůbeže a nosnic v Libereckém kraji
  • Průměrná snáška vajec na nosnici podle krajů v roce 2022