Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji k 31. 12. 2023

 

Celkové stavy prasat v Libereckém kraji se ke konci roku 2023 meziročně snížily o 14,3 %. Ve struktuře chovu podle hmotnostních kategorií a účelu chovu ze 43,6 % převažovala selata.

K 31. 12. 2023 bylo v Libereckém kraji chováno celkem 17 644 kusů prasat, což ve srovnání s koncem roku 2022 představuje pokles o 2 940 kusů (-14,3 %). Stejný meziroční vývoj byl vykázán v dalších 8 krajích, nejvyšší absolutní a relativní úbytek postihl náš kraj. V úhrnu za Českou republiku a v dalších 5 krajích se stavy prasat rozšířili. V případě České republiky se jednalo o 2,5% nárůst, mezi kraji s 49,0% přírůstkem dominoval Zlínský kraj.

V Libereckém kraji tak bylo koncentrováno pouze 1,3 % z republikového úhrnu 1 362 275 kusů prasat, nižší podíl vykázal již jen Karlovarský kraj (1,0 %). Nejvíce prasat bylo k 31. 12. 2023 chováno ve Středočeském kraji včetně hlavního města Prahy (313 557 kusů, tj. 23,0% podíl), jako druhý v pořadí s 295 214 kusy a 21,7% podílem následoval Kraj Vysočina.

Graf - Vývoj stavu prasat a prasnic v Libereckém kraji

Ve struktuře podle hmotnostních kategorií a účelu chovu převažovala v našem regionu ze 43,6 % selata s živou hmotností menší než 20 kg a jejich počet se meziročně zvýšil o 664 kusů (+9,5 %) na 7 687 kusů. Druhou nejpočetnější skupinou byla prasata na výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců), jejichž stav se však meziročně snížil o 2 802 kusů (-33,3 %) na 5 619 kusů (tj. 31,8% na krajském úhrnu prasat). Třetí nejpočetnější skupinou byla mladá prasata, kterých ve srovnání s koncem roku 2022 ubylo o 1 005 kusů (-29,7 %) na 2 382 kusů (13,5% podíl). Prasata chovná (50 a více kg živé hmotnosti) se na celkovém stavu prasat podílela 11,1 % a jejich stav se meziročně navýšil o 203 kusů (+11,6 %) na 1 956 kusů. V rámci této kategorie dominovaly z 62,1 % prasnice, které byly ze 73,7 % zapuštěné.

V průběhu roku 2023 se v Libereckém kraji narodilo 41 179 selat, tj. pouze o 86 kusů (0,2 %) více než v roce 2022. Na 1 prasnici připadlo 27,4 selat, tj. meziročně méně o 1,6 kusů. V rámci mezikrajského srovnání se hodnota tohoto ukazatele pohybovala od 12,2 selat v Karlovarském kraji do 37,3 selat v Ústeckém kraji. Hodnota za Liberecký kraj je 2. nejnižší. Úhyn selat do odstavu se oproti roku 2022 snížil o 75 kusů na 6 889 kusů. Na 100 narozených selat připadlo 16,7 uhynulých, meziročně o 0,2 p. b. méně, přesto se jedná o nejvyšší hodnotu mezi kraji. Počet odchovaných selat se meziročně zvýšil o 161 kusů na 34 290 selat a v přepočtu na 1 prasnici tak připadlo 22,8 selat (meziročně méně o 1,3 kusy). V rámci mezikrajského srovnání je první a poslední místo i umístnění našeho kraje shodné s počtem narozených selat na prasnici (Ústecký kraj s 33,5 selaty, Karlovarský kraj s 11,4 selaty, Liberecký kraj 2. nejnižší podíl). Výroba jatečných prasat meziročně poklesla o 582 tun živé hmotnosti (-14,6 %) na 3 413 tun.

 

Další informace naleznete v publikaci Chov prasat – druhá polovina 2023

https://www.czso.cz/csu/czso/chov-prasat-druha-polovina-2023

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji k 31. 12. 2023 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji
  • Výsledky chovu prasat v Libereckém kraji
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2023
  • Grafy
  • Vývoj stavu prasat a prasnic v Libereckém kraji
  • Struktura chovu prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2023
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Libereckém kraji