Volba prezidenta republiky - 2023

 
Kód: 220086-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Ondřej Procházka
E-mail: ondrej.prochazka@czso.cz

Všechna data publikace (34,9 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Komentář Word PDF
Metodické poznámky Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Kandidáti ve volbě prezidenta republiky Excel PDF
Tab. 2 Volební účast a platné hlasy v 1. a 2. kole volby Excel PDF
Tab. 3 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. a 2. kole volby Excel PDF
Tab. 4 Základní výsledky hlasování v 1. kole volby podle krajů a zahraničí Excel PDF
Tab. 5 Základní výsledky hlasování v 1. kole volby podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. 6 Základní výsledky hlasování v 1. kole volby podle správních obvodů obcí
s rozšířenou působností
Excel PDF
Tab. 7 Základní výsledky hlasování v 1. kole volby v obcích nad 10 tisíc obyvatel Excel PDF
Tab. 8 Základní výsledky hlasování v 1. kole volby v městských částech hl. m. Prahy Excel PDF
Tab. 9 Základní výsledky hlasování v 1. kole volby podle velikostních skupin obcí Excel PDF
Tab. 10 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby podle krajů a zahraničí Excel PDF
Tab. 11 Procento platných hlasů pro jednotlivé kandidáty
v 1. kole volby podle krajů a zahraničí
Excel PDF
Tab. 12 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. 13 Procento platných hlasů pro jednotlivé kandidáty
v 1. kole volby podle krajů a okresů
Excel PDF
Tab. 14 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Tab. 15 Procento platných hlasů pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Tab. 16 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby v obcích nad 10 tisíc obyvatel Excel PDF
Tab. 17 Procento platných hlasů pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby v obcích nad 10 tisíc obyvatel Excel PDF
Tab. 18 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby
v městských částech hl. m. Prahy
Excel PDF
Tab. 19 Procento platných hlasů pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby v městských částech hl. m. Prahy Excel PDF
Tab. 20 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby podle velikostních skupin obcí Excel PDF
Tab. 21 Procento platných hlasů pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby podle velikostních skupin obcí Excel PDF
Tab. 22 Vítězové v obcích (městských částech) v 1. kole volby podle krajů a zahraničí Excel PDF
Tab. 23 Vítězové v obcích (městských částech)
v 1. kole volby podle krajů a zahraničí (v %)
Excel PDF
Tab. 24 Vítězové v obcích (městských částech) v 1. kole volby podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. 25 Vítězové v obcích (městských částech)
v 1. kole volby podle krajů a okresů (v %)
Excel PDF
Tab. 26 Vítězové v obcích nad 10 tisíc obyvatel v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 27 Vítězové v obcích (městských částech) v 1. kole volby podle velikostních skupin obcí Excel PDF
Tab. 28 Vítězové v obcích (městských částech) v 1. kole volby podle velikostních skupin obcí (v %) Excel PDF
Tab. 29 Přehled o počtu obcí (městských částí), ve kterých kandidát nezískal žádný platný hlas v 1. kole volby podle krajů a zahraničí Excel PDF
Tab. 30 Přehled o počtu obcí (městských částí), ve kterých kandidát nezískal žádný platný hlas v 1. kole volby podle krajů a zahraničí (v %) Excel PDF
Tab. 31 Přehled o počtu obcí (městských částí), ve kterých kandidát nezískal žádný platný hlas v 1. kole volby podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. 32 Přehled o počtu obcí (městských částí), ve kterých kandidát nezískal žádný platný hlas v 1. kole volby podle krajů a okresů (v %) Excel PDF
Tab. 33 Přehled o počtu obcí (městských částí), ve kterých kandidát nezískal žádný platný hlas v 1. kole volby podle velikostních skupin obcí Excel PDF
Tab. 34 Přehled o počtu obcí (městských částí), ve kterých kandidát nezískal žádný platný hlas v 1. kole volby podle velikostních skupin obcí (v %) Excel PDF
Tab. 35 Seznam prvních 50 obcí v ČR v pořadí podle nejvyššího % platných hlasů pro kandidáta Pavla Fischera v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 36 Seznam prvních 50 obcí v ČR v pořadí podle nejvyššího % platných hlasů pro kandidáta Jaroslava Baštu v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 37 Seznam prvních 50 obcí v ČR v pořadí podle nejvyššího % platných hlasů pro kandidáta Petra Pavla v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 38 Seznam prvních 50 obcí v ČR v pořadí podle nejvyššího % platných hlasů pro kandidáta Tomáše Zimu v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 39 Seznam prvních 50 obcí v ČR v pořadí podle nejvyššího % platných hlasů pro kandidáta Danuši Nerudovou v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 40 Seznam prvních 50 obcí v ČR v pořadí podle nejvyššího % platných hlasů pro kandidáta Andreje Babiše v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 41 Seznam prvních 50 obcí v ČR v pořadí podle nejvyššího % platných hlasů pro kandidáta Karla Diviše v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 42 Seznam prvních 50 obcí v ČR v pořadí podle nejvyššího % platných hlasů pro kandidáta Marka Hilšera v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 43 Základní výsledky hlasování v 2. kole volby podle krajů a zahraničí Excel PDF
Tab. 44 Základní výsledky hlasování v 2. kole volby podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. 45 Základní výsledky hlasování v 2. kole volby podle správních obvodů obcí
s rozšířenou působností
Excel PDF
Tab. 46 Základní výsledky hlasování v 2. kole volby v obcích nad 10 tisíc obyvatel Excel PDF
Tab. 47 Základní výsledky hlasování v 2. kole volby v městských částech hl. m. Prahy Excel PDF
Tab. 48 Základní výsledky hlasování v 2. kole volby podle velikostních skupin obcí Excel PDF
Tab. 49 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 2. kole volby podle krajů a zahraničí Excel PDF
Tab. 50 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 2. kole volby podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. 51 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 2. kole volby podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Tab. 52 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 2. kole volby v obcích nad 10 tisíc obyvatel Excel PDF
Tab. 53 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 2. kole volby
v městských částech hl. m. Prahy
Excel PDF
Tab. 54 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 2. kole volby podle velikostních skupin obcí Excel PDF
Tab. 55 Vítězové v obcích (městských částech) v 2. kole volby podle krajů a zahraničí Excel PDF
Tab. 56 Vítězové v obcích (městských částech) v 2. kole volby podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. 57 Vítězové v obcích nad 10 tisíc obyvatel v 2. kole volby Excel PDF
Tab. 58 Vítězové v obcích (městských částech) v 2. kole volby podle velikostních skupin obcí Excel PDF
Tab. 59 Seznam prvních 50 obcí v ČR v pořadí podle nejvyššího % platných hlasů pro kandidáta Petra Pavla v 2. kole volby Excel PDF
Tab. 60 Seznam prvních 50 obcí v ČR v pořadí podle nejvyššího % platných hlasů pro kandidáta Andreje Babiše v 2. kole volby Excel PDF
Tab. 61 Základní výsledky hlasování v 1. kole volby ve zvláštních volebních okrscích
v zahraničí
Excel PDF
Tab. 62 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí Excel PDF
Tab. 63 Procento platných hlasů pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí Excel PDF
Tab. 64 Základní výsledky hlasování v 2. kole volby ve zvláštních volebních okrscích
v zahraničí
Excel PDF
Tab. 65 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 2. kole volby ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí Excel PDF
Tab. 66 Základní výsledky hlasování v 1. kole volby ve speciálních okrscích vytvořených pro výsledky ze zvláštních způsobů hlasování Excel PDF
Tab. 67 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby ve speciálních okrscích vytvořených pro výsledky ze zvláštních způsobů hlasování Excel PDF
Tab. 68 Procento platných hlasů pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby ve speciálních okrscích vytvořených pro výsledky ze zvláštních způsobů hlasování Excel PDF
Tab. 69 Základní výsledky hlasování v 2. kole volby ve speciálních okrscích vytvořených pro výsledky ze zvláštních způsobů hlasování Excel PDF
Tab. 70 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 2. kole volby ve speciálních okrscích vytvořených pro výsledky ze zvláštních způsobů hlasování Excel PDF

Grafy
Graf 1 Kandidáti podle věku JPG
Graf 2 Kandidáti podle politické příslušnosti JPG
Graf 3 Kandidáti podle navrhující strany JPG
Graf 4 Voliči a platné hlasy v 1. a 2. kole volby JPG
Graf 5 Počet kandidátů a platné hlasy v 1. kole volby podle navrhující strany (v %) JPG
Graf 6 Platné hlasy pro kandidáty v 1. kole volby (v %) JPG
Graf 7 Platné hlasy pro kandidáty v 2. kole volby (v %) JPG
Graf 8 Volební účast (v %) v krajích a zahraničí - porovnání 1. a 2. kola JPG
Graf 9 Platné hlasy (v %) pro jednotlivé kandidáty v krajích a zahraničí v 1. kole volby JPG
Graf 10 Platné hlasy (v %) pro jednotlivé kandidáty v krajích a zahraničí v 2. kole volby JPG
Graf 11 Platné hlasy (v %) pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby podle velikostních skupin obcí JPG
Graf 12 Platné hlasy (v %) pro jednotlivé kandidáty v 2. kole volby podle velikostních skupin obcí JPG
Graf 13 Vítězové v obcích (městských částech) podle krajů a zahraničí v 2. kole volby JPG
Graf 14 Vítězové v obcích (městských částech) v 2. kole volby podle velikostních skupin obcí JPG

Kartogramy
Kartogram 1 Volební účast v 1. kole podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Kartogram 2 Volební účast v 2. kole podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Kartogram 3 Změna volební účasti mezi 1. a 2. kolem podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Kartogram 4 Vítězní kandidáti v 1. kole podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Kartogram 5 Vítězní kandidáti v 2. kole podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Kartogram 6 Podíl platných hlasů pro Pavla Fischera v 1. kole podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Kartogram 7 Podíl platných hlasů pro Jaroslava Baštu v 1. kole podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Kartogram 8 Podíl platných hlasů pro Petra Pavla v 1. kole podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Kartogram 9 Podíl platných hlasů pro Tomáše Zimu v 1. kole podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Kartogram 10 Podíl platných hlasů pro Danuši Nerudovou v 1. kole podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Kartogram 11 Podíl platných hlasů pro Andreje Babiše v 1. kole podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Kartogram 12 Podíl platných hlasů pro Karla Diviše v 1. kole podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Kartogram 13 Podíl platných hlasů pro Marka Hilšera v 1. kole podle správních obvodů ORP a krajů JPG
Archiv:
  • rok 2023  |  2023
  • rok 2018  |  2018
  • rok 2013  |  2013
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 21.04.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.