Volby do zastupitelstev obcí - II. díl - 2022

 
Kód: 220035-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Soňa Krpálková
E-mail: sona.krpalkova@czso.cz

Všechna data publikace (2,1 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Komentář Word PDF
Metodika Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Výsledky volebních stran v členění podle krajů
Tab. 2 Výsledky volebních stran v členění podle okresů
Tab. 3 Volební strany podle jednotlivých vybraných měst - hl. m. Praha, Brno Excel PDF
Tab. 4 Volební strany v zastupitelstvech statutárních měst (bez hl. m. Prahy) Excel PDF
Tab. 5 Volební strany v zastupitelstvech okresních měst (vč. Brna, bez hl. m. Prahy) Excel PDF
Tab. 6 Volební strany v obcích s 15 a více členným zastupitelstvem Excel PDF
Tab. 7 Volební strany v zastupitelstvech obcí s počtem do 500 obyvatel Excel PDF
Tab. 8 Volební strany v zastupitelstvech obcí s počtem od 501 do 3 000 obyvatel Excel PDF
Tab. 9 Volební strany v zastupitelstvech obcí s počtem 3 001 a více obyvatel Excel PDF
Tab. 10 Velikost zvolených zastupitelstev podle velikostní skupiny obce Excel PDF
Tab. 11 Počet zastupitelstev podle počtu zvolených členů v obcích do 500 obyvatel Excel PDF
Tab. 12 Počet zastupitelstev podle počtu zvolených členů v obcích od 501 do 3 000 obyvatel Excel PDF
Tab. 13 Počet zastupitelstev podle počtu zvolených členů v obcích s počtem 3 001 a více obyvatel Excel PDF
Tab. 14a Složení kandidátů a zvolených členů zastupitelstev podle věku a pohlaví (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 14b Složení kandidátů a zvolených členů zastupitelstev podle věku a pohlaví (zastupitelstva městských částí a městských obvodů) Excel PDF
Tab. 15 Podíl žen na počtu kandidujících osob dle okresů a krajů Excel PDF
Tab. 16 Podíl žen na počtu zvolených zastupitelů dle okresů a krajů Excel PDF
Tab. 17a Věkové složení kandidátů a zvolených členů zastupitelstev podle politických stran nebo hnutí, které navrhly kandidáty a podíl žen (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 17b Věkové složení kandidátů a zvolených členů zastupitelstev podle politických stran nebo hnutí, které navrhly kandidáty a podíl žen (zastupitelstva městských částí a obvodů) Excel PDF
Tab. 18 Souhrnný přehled o složení zvolených zastupitelstev z hlediska navrhující politické strany nebo hnutí Excel PDF
Tab. 19a Celkový přehled o kandidátech podle toho, kým byli na kandidátní listiny navrženi (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 19b Celkový přehled o kandidátech podle toho, kým byli na kandidátní listiny navrženi (zastupitelstva městských částí a obvodů) Excel PDF
Tab. 20a Souhrnný přehled o zisku mandátů podle politických stran a hnutí, které navrhly zastupitele (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 20b Souhrnný přehled o zisku mandátů podle politických stran a hnutí, které navrhly zastupitele (zastupitelstva městských částí a obvodů) Excel PDF
Tab. 21 Přehled o rozmístění a počtech kandidátů navrhovaných vybranými politickými stranami a hnutími a o jejich výsledcích - podle krajů (bez hl. m. Prahy) Excel PDF
Tab. 22 Souhrnný přehled o složení zvolených zastupitelstev z hlediska politické příslušnosti jejich členů Excel PDF
Tab. 23a Celkový přehled o politické příslušnosti kandidátů (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 23b Celkový přehled o politické příslušnosti kandidátů (zastupitelstva městských částí a obvodů) Excel PDF
Tab. 24a Celkový přehled o struktuře kandidátních listin podle politické příslušnosti kandidátů (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 24b Celkový přehled o struktuře kandidátních listin podle politické příslušnosti kandidátů (zastupitelstva městských částí a obvodů) Excel PDF
Tab. 25a Souhrnný přehled o zisku mandátů podle politické příslušnosti zastupitelů (zastupitelstva obcí a měst) Excel PDF
Tab. 25b Souhrnný přehled o zisku mandátů podle politické příslušnosti zastupitelů (zastupitelstva městských částí a obvodů) Excel PDF
Archiv:
  • rok 2023  |  2022
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.04.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.