Volební výsledky v regionálním členění ORP

 
Kód: 220047-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Ondřej Procházka
E-mail: ondrej.prochazka@czso.cz

Všechna data publikace (19 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodické poznámky Word PDF
ČÁST I. – VOLBY DO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY A POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Shrnující komentář Word PDF
TABULKY
Tab. 1 Volební účast v ČR, krajích a správních obvodech ORP v letech 1990-1992 Excel PDF
Tab. 2 Volební účast v ČR, krajích a správních obvodech ORP v letech 1996-2013 Excel PDF
Tab. 3 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 1990 Excel PDF
Tab. 4 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 1992 Excel PDF
Tab. 5 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 1996 Excel PDF
Tab. 6 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 1998 Excel PDF
Tab. 7 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2002 Excel PDF
Tab. 8 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2006 Excel PDF
Tab. 9 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2010 Excel PDF
Tab. 10 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2013 Excel PDF
OBLASTI REGIONÁLNÍ VOLEBNÍ PODPORY
Shrnující komentář Word PDF

KARTOGRAMY

Mapa č. 1 Oblasti regionální volební podpory ČSSD v roce 1996 PDF JPG
Mapa č. 2 Oblasti regionální volební podpory ČSSD v roce 1998 PDF JPG
Mapa č. 3 Oblasti regionální volební podpory ČSSD v roce 2002 PDF JPG
Mapa č. 4 Oblasti regionální volební podpory ČSSD v roce 2006 PDF JPG
Mapa č. 5 Oblasti regionální volební podpory ČSSD v roce 2010 PDF JPG
Mapa č. 6 Oblasti regionální volební podpory ČSSD v roce 2013 PDF JPG
Mapa č. 7 Oblasti regionální volební podpory KDU-ČSL v roce 1996 PDF JPG
Mapa č. 8 Oblasti regionální volební podpory KDU-ČSL v roce 1998 PDF JPG
Mapa č. 9 Oblasti regionální volební podpory Koalice KDU-ČSL, US-DEU v roce 2002 PDF JPG
Mapa č. 10 Oblasti regionální volební podpory KDU-ČSL v roce 2006 PDF JPG
Mapa č. 11 Oblasti regionální volební podpory KDU-ČSL v roce 2010 PDF JPG
Mapa č. 12 Oblasti regionální volební podpory KDU-ČSL v roce 2013 PDF JPG
Mapa č. 13 Oblasti regionální volební podpory KSČM v roce 1996 PDF JPG
Mapa č. 14 Oblasti regionální volební podpory KSČM v roce 1998 PDF JPG
Mapa č. 15 Oblasti regionální volební podpory KSČM v roce 2002 PDF JPG
Mapa č. 16 Oblasti regionální volební podpory KSČM v roce 2006 PDF JPG
Mapa č. 17 Oblasti regionální volební podpory KSČM v roce 2010 PDF JPG
Mapa č. 18 Oblasti regionální volební podpory KSČM v roce 2013 PDF JPG
Mapa č. 19 Oblasti regionální volební podpory ODS v roce 1996 PDF JPG
Mapa č. 20 Oblasti regionální volební podpory ODS v roce 1998 PDF JPG
Mapa č. 21 Oblasti regionální volební podpory ODS v roce 2002 PDF JPG
Mapa č. 22 Oblasti regionální volební podpory ODS v roce 2006 PDF JPG
Mapa č. 23 Oblasti regionální volební podpory ODS v roce 2010 PDF JPG
Mapa č. 24 Oblasti regionální volební podpory ODS v roce 2013 PDF JPG
ČÁST II. – VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Shrnující komentář Word PDF

TABULKY

Tab. 11 Volební účast v ČR, krajích a správních obvodech ORP v letech 2004-2014 Excel PDF
Tab. 12 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2004 Excel PDF
Tab. 13 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2009 Excel PDF
Tab. 14 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2014 Excel PDF
ČÁST III. – VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Shrnující komentář Word PDF

TABULKY

Tab. 15 Volební účast v ČR, krajích a správních obvodech ORP v letech 2000-2012 Excel PDF
Tab. 16 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2000 Excel PDF
Tab. 17 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2004 Excel PDF
Tab. 18 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2008 Excel PDF
Tab. 19 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2012 Excel PDF
ČÁST IV. – VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Shrnující komentář Word PDF
TABULKY
Tab. 20: Volební účast v ČR, krajích a správních obvodech ORP v letech 1994-2014 Excel PDF
Tab. 21 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 1994 Excel PDF
Tab. 22 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 1998 Excel PDF
Tab. 23 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2002 Excel PDF
Tab. 24 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2006 Excel PDF
Tab. 25 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2010 Excel PDF
Tab. 26 Výsledky hlasování v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2014 Excel PDF
Tab. 27 Rozdělení mandátů v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 1994 Excel PDF
Tab. 28 Rozdělení mandátů v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 1998 Excel PDF
Tab. 29 Rozdělení mandátů v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2002 Excel PDF
Tab. 30 Rozdělení mandátů v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2006 Excel PDF
Tab. 31 Rozdělení mandátů v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2010 Excel PDF
Tab. 32 Rozdělení mandátů v ČR, krajích a správních obvodech ORP v roce 2014 Excel PDF

PŘÍLOHY

Příloha 1 Seznam obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Příloha 2 Názvy tradičních stran ve volbách do ČNR 1990-1992 a PS PČR 1996-2013 Excel PDF
Příloha 3 Přehled koalic KDU-ČSL ve volbách do krajských zastupitelstev 2000-2012 Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.03.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.