Volby do zastupitelstev krajů - 2020

 
Kód: 220062-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Bc. Iveta Veselá
E-mail: iveta.vesela@czso.cz

Všechna data publikace (41,2 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Komentář Word PDF
Metodika Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Zaregistrované kandidátní listiny a počty platných kandidátů podle krajů Excel PDF
Tab. 2 Složení kandidátních listin podle navrhujících stran a politické příslušnosti kandidátů Excel PDF
Tab. 3 Kandidáti podle navrhující strany v krajích Excel PDF
Tab. 4 Struktura kandidátů podle věku a pohlaví Excel PDF
Tab. 5 Základní údaje o výsledcích hlasování Excel PDF
Tab. 6 Platné hlasy za strany, které kandidovaly ve všech krajích nebo za které v rámci ČR kandidovalo alespoň 200 kandidátů (v %) Excel PDF
Tab. 7 Platné hlasy za všechny strany, které kandidovaly (v %) Excel PDF
Tab. 8 Získané mandáty podle stran, které podaly kandidátní listiny Excel PDF
Tab. 9 Získané mandáty podle stran, které podaly kandidátní listiny (v %) Excel PDF
Tab. 10 Získané mandáty podle navrhujících stran a politické příslušnosti zastupitelů Excel PDF
Tab. 11 Získané mandáty podle navrhujících stran v krajích Excel PDF
Tab. 12 Výsledky hlasování – STŘEDOČESKÝ KRAJ Excel PDF
Tab. 13 Výsledky hlasování v okresech Středočeského kraje Excel PDF
Tab. 14 Výsledky hlasování – JIHOČESKÝ KRAJ Excel PDF
Tab. 15 Výsledky hlasování v okresech Jihočeského kraje Excel PDF
Tab. 16 Výsledky hlasování – PLZEŇSKÝ KRAJ Excel PDF
Tab. 17 Výsledky hlasování v okresech Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. 18 Výsledky hlasování – KARLOVARSKÝ KRAJ Excel PDF
Tab. 19 Výsledky hlasování v okresech Karlovarského kraje Excel PDF
Tab. 20 Výsledky hlasování – ÚSTECKÝ KRAJ Excel PDF
Tab. 21 Výsledky hlasování v okresech Ústeckého kraje Excel PDF
Tab. 22 Výsledky hlasování – LIBERECKÝ KRAJ Excel PDF
Tab. 23 Výsledky hlasování v okresech Libereckého kraje Excel PDF
Tab. 24 Výsledky hlasování – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Excel PDF
Tab. 25 Výsledky hlasování v okresech Královéhradeckého kraje Excel PDF
Tab. 26 Výsledky hlasování – PARDUBICKÝ KRAJ Excel PDF
Tab. 27 Výsledky hlasování v okresech Pardubického kraje Excel PDF
Tab. 28 Výsledky hlasování – KRAJ VYSOČINA Excel PDF
Tab. 29 Výsledky hlasování v okresech Kraje Vysočina Excel PDF
Tab. 30 Výsledky hlasování – JIHOMORAVSKÝ KRAJ Excel PDF
Tab. 31 Výsledky hlasování v okresech Jihomoravského kraje Excel PDF
Tab. 32 Výsledky hlasování – OLOMOUCKÝ KRAJ Excel PDF
Tab. 33 Výsledky hlasování v okresech Olomouckého kraje Excel PDF
Tab. 34 Výsledky hlasování – ZLÍNSKÝ KRAJ Excel PDF
Tab. 35 Výsledky hlasování v okresech Zlínského kraje Excel PDF
Tab. 36 Výsledky hlasování – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Excel PDF
Tab. 37 Výsledky hlasování v okresech Moravskoslezského kraje Excel PDF
Tab. 38 Abecední seznam zvolených zastupitelů – Středočeský kraj Excel PDF
Tab. 39 Abecední seznam zvolených zastupitelů – Jihočeský kraj Excel PDF
Tab. 40 Abecední seznam zvolených zastupitelů – Plzeňský kraj Excel PDF
Tab. 41 Abecední seznam zvolených zastupitelů – Karlovarský kraj Excel PDF
Tab. 42 Abecední seznam zvolených zastupitelů – Ústecký kraj Excel PDF
Tab. 43 Abecední seznam zvolených zastupitelů – Liberecký kraj Excel PDF
Tab. 44 Abecední seznam zvolených zastupitelů – Královéhradecký kraj Excel PDF
Tab. 45 Abecední seznam zvolených zastupitelů – Pardubický kraj Excel PDF
Tab. 46 Abecední seznam zvolených zastupitelů – Kraj Vysočina Excel PDF
Tab. 47 Abecední seznam zvolených zastupitelů – Jihomoravský kraj Excel PDF
Tab. 48 Abecední seznam zvolených zastupitelů – Olomoucký kraj Excel PDF
Tab. 49 Abecední seznam zvolených zastupitelů – Zlínský kraj Excel PDF
Tab. 50 Abecední seznam zvolených zastupitelů – Moravskoslezský kraj Excel PDF
Tab. 51 Registr kandidátních listin – číslo, zkratka a název kandidátní listiny, složení koalice Excel PDF
Tab. 52 Registr navrhujících stran Excel PDF
Tab. 53 Seznam speciálních okrsků vytvořených pro výsledky ze zvláštních způsobů hlasování Excel PDF

Kartogramy
Mapa 1 Volební účast ve správních obvodech ORP JPG
Mapa 2 Změna volební účasti ve správních obvodech ORP oproti volbám do zastupitelstev krajů v roce 2016 JPG
Mapa 3 Vítězné strany ve správních obvodech ORP JPG
Mapa 4 Struktura kandidátů podle pohlaví a věku JPG
Mapa 5 Struktura zastupitelů podle pohlaví a věku JPG
Mapa 6 Podíl platných hlasů pro ANO ve správních obvodech ORP JPG
Mapa 7 Změna podílu platných hlasů pro ANO ve správních obvodech ORP oproti volbám do zastupitelstev krajů v roce 2016 JPG
Mapa 8 Vítězné strany podle krajů JPG

Grafy
Graf 1 Struktura kandidátů podle věku a pohlaví (počet) Excel PDF
Graf 2 Struktura kandidátů podle věku a pohlaví (v %) Excel PDF
Graf 3 Volební účast podle krajů (v %) Excel PDF
Graf 4 Struktura platných hlasů v ČR za strany, které kandidovaly ve všech krajích nebo za které v rámci ČR kandidovalo alespoň 200 kandidátů Excel PDF
Graf 5 Počet získaných mandátů podle stran, které podaly kandidátní listiny (celkem ČR) Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.