Bytová výstavba v Jihočeském kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330249-21
Informační služby: tel: 386 718 440
E-mail: infoserviscb@czso.cz
Kontakt: Ing. Irena Votrubová
E-mail: irena.votrubova@czso.cz

Celá publikace v pdf (12 MB) PDF
Všechna data publikace (569 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Bytová výstavba v Jihočeském kraji a jeho okresech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba v Jihočeském kraji PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Jihočeském kraji PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihočeském kraji PDF
Tabulková příloha
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.