Bytová výstavba v Jihočeském kraji od roku 2000

 

při rozkliknutí sloupce "Dokončené byty" se zobrazí graf dle typu stavby

FusionCharts XT se zobrazi zde!