Ovocné sady v Jihomoravském kraji v roce 2017

 

Jihomoravský kraj patří k předním pěstitelům ovoce. Rozloha ovocných sadů tvoří téměř pětinu republikového celku. Ve struktuře plochy ovocných sadů v Jihomoravském kraji převažují jabloňové sady, které zabírají třetinu plochy, meruňky tvoří 28,3 %, slivoně 11,8 %, 8,5 % višně a 7,0 % broskvoně. Nejčastěji pěstovanou odrůdou jabloní je Golden Delicious, u hrušní převažuje odrůda William.  

Podle strukturálního šetření o ovocných sadech k 1. 5. 2017 se v Jihomoravském kraji věnovalo pěstování ovoce 667 právnických a fyzických osob, což jsou téměř dvě pětiny republikového celku. Rozloha ovocných sadů Jihomoravského kraje, která svými 3 172 hektary tvoří bezmála pětinu ploch ovocných sadů České republiky, je mezi kraji druhá největší po Středočeském kraji vč. Hlavního města Prahy, kde na 3 176 hektarech hospodařilo 167 pěstitelů ovoce.

Sady v Jihomoravském kraji k 1. 5. 2017 Sady v Jihomoravském kraji k 31. 5. 2017

 

Nejčastěji pěstovaným ovocným stromem ve všech krajích České republiky je jabloň, výjimkou jsou kraje Zlínský a Moravskoslezský, kde převažují plochy ovocných sadů se slivoněmi. Největší plochy jabloňových sadů jsou ve Středočeském kraji vč. Hlavního města Prahy (1 732 ha), mezi další kraje s rozlohou nad tisíc hektarů se kromě Jihomoravského kraje (1 062 ha) řadí kraj Ústecký (1 097 ha) a kraj Královéhradecký (1 016 ha). V Jihomoravském kraji se nejvíce pěstuje odrůda Golden Delicious, kterou je osázeno 326 hektarů, odrůda Idared se pěstuje na 175 hektarech a Jonagold/Jonagored zabírá plochu 98 hektarů. Ve struktuře jihomoravských sadů podle roku výsadby převažují jabloně staré 25 a více let, které tvoří 36,6 % celku, mladá výsadba představuje 7,7 % celku. Průměrný počet stromů připadajících na jeden hektar jihomoravských jabloňových sadů dosáhl 1 348, v krajích České republiky se hodnoty tohoto ukazatele pohybují od 430 v Karlovarském kraji do 1 663 v Olomouckém kraji. Téměř polovina plochy jabloňových sadů na jižní Moravě byla zařazena podle hustoty výsadby ve skupině od 400 do 1 599 stromů na hektar.

Meruňkové sady v Jihomoravském kraji o rozloze 898 hektarů jsou v mezikrajském porovnání největší. Tvoří téměř 30 % plochy jihomoravských ovocných sadů a zabírají více jak tři čtvrtiny republikového celku, na kterém se pěstuje toto ovoce. Pěstitelé mají vysazeno 421,3 tisíce stromů, z toho podle ranosti patří 354,2 tisíce stromů mezi středně rané a 47,7 tisíce stromů mezi rané. Průměrná hustota stromů meruňkových sadů je 469,2 stromů na hektaru; nejčastěji však, a to na 68,5 % plochy meruňkových sadů, roste méně než 600 stromů na hektaru.

Produkce českých broskví je spojena s jižní Moravou. Na ploše 222,7 hektarů, což je 65,4 % republikového celku, roste 116,3 tisíce stromů. Nejčastěji se pěstují broskve žlutomasé, středně rané, které zabírají 65,5 % rozlohy broskvoňových sadů. Celková plocha jihomoravských broskvoňových sadů je tvořena z 65,2 % stromy staršími 15 let, z 31,2 % stromy 5 až 14letými a ze 3,6 % mladšími 5 let. Průměrný počet stromů na hektaru je 522,1, na 71,9 % plochy broskvoňových sadů převažuje hustota výsadby do 600 stromů na hektaru.

Plochy sadů a počty stromů podle odrůd v Jihomoravském kraji k 1. 5. 2017 Plochy sadů a počty stromů podle odrůd v Jihomoravském kraji v roce 2017

V Jihomoravském kraji je 94,74 hektarů s hrušněmi s podílem na republikovém celku 10,9 %. Nejvíce pěstovanou odrůdou je William s 27,2 tisíci stromy na 28,2 tisících hektarech. Necelá polovina hrušňových sadů je se stářím výsadby od 5 do 14 let a na pětině plochy je mladá výsadba.

Slivoňové sady se na jižní Moravě rozkládají na 375,1 hektarů. Rozloha tvoří 16,1 % republikového celku sadů s tímto ovocem, prvenství drží kraj Zlínský s téměř čtvrtinovým podílem.

Nezanedbatelné na jižní Moravě je pěstování ořešáků, které zabírají 66,4 hektarů ploch jihomoravských sadů, nebo mandloně, které, i když se pěstují na rozloze pouze 1,1 hektarů, tvoří 85,5 % plochy s touto plodinou v České republice.

Plocha ovocných sadů podle stáří stromů v Jihomoravském kraji k 1. 5. 2017Plocha ovocných sadů podle stáří stromů v Jihomoravském kraji v roce 2017

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230