Vinice v Jihomoravském kraji v roce 2020

 

Podle výsledků šetření o vinicích 17,0 tisíc hektarů vinic v Jihomoravském kraji obhospodařuje téměř 16 tisíc pěstitelů vinné révy. Celkem 60 % vinic v kraji je osázeno bílými odrůdami, na největší ploše je Veltlínské zelené a Müller Thurgau. Z modrých odrůd je nejrozšířenější Frankovka a Svatovavřinecké a z ostatních odrůd Rulandské šedé.

Do strukturálního šetření „Vinice 2020“ byli zařazeni všichni pěstitelé vinné révy evidovaní v Registru vinic k 31. 7. 2020. Šetření v ČR zahrnovalo 16 541 subjektů, v Jihomoravském kraji jich bylo 15 972, tj. 96,6 % z republikového celku. Vinice v ČR zaujímají plochu 18,1 tisíc hektarů, z toho 17,0 tisíc hektarů je v Jihomoravském kraji (93,7 % celku). Výměry vinic, přesahující hodnotu 300 hektarů, jsou již jen ve 3 dalších krajích – Středočeském, Ústeckém a Zlínském.

Ve srovnání s předcházejícím šetřením, které proběhlo v roce 2015, se počet pěstitelů v ČR snížil o 1 675 subjektů (o 9,2 %) a rozloha vinic se rozšířila o 411 hektarů (o 2,3 %).Jihomoravském kraji se počet pěstitelů vinné révy snížil o 1 647 subjektů (o 9,3 %), rozloha vinic se rozšířila o 268 hektarů (o 1,6 %).

Tab. 1 Pěstitelé vinné révy, vinice podle druhu produkce a podle stáří výsadbyTab. 1 Pěstitelé vinné révy, vinice podle druhu produkce a podle stáří výsadby

Z celkové výměry vinic v Jihomoravském kraji jsou na ploše 15,8 tisíc hektarů plodící vinice s moštovými odrůdami (93,9 % celkové výměry vinic), 1,1 tisíc hektarů tvoří ještě neplodící vinice s moštovými odrůdami (6,6 %) a na 22,5 hektarech se nachází vinice k produkci vegetativního množitelského materiálu révy.

Převážná část plodících vinic s moštovými odrůdami v kraji je vhodná k výrobě vín s chráněným označením původu (CHPO) – jsou na ploše 15 717 hektarů. Na 78 hektarech jsou vysázeny vinice s moštovými odrůdami vhodnými pro výrobu vín s chráněným zeměpisným označením (CHZO) – pro vysvětlení pojmů je uveden následující přehled.

Téměř polovina vinic v Jihomoravském kraji má dobu stáří výsadby v rozmezí 10 až 29 let, jsou to vinice v plné plodnosti a tvoří 48,4 % z výměry vinic v kraji. Následují staré výsadby 30 a více let (29,5 %) a mladé vinice s dobou výsadby 3 až 9 let (15,3 %). Pouze 6,8 % z celku tvoří nové výsadby - vinice ve „stáří“ do 2 let.

Tab. 2 Výměry vinic podle odrůd vinné révyTab. 2 Výměry vinic podle odrůd vinné révy

Podle základních odrůd vinné révy jsou bílé odrůdy na třech pětinách výměry vinic Jihomoravského kraje, jsou vysazeny na ploše 10,3 tisíc hektarů (60,7 % z výměry vinic v kraji). Modré odrůdy zabírají plochu 4,8 tisíc hektarů (28,2 %) a ostatní odrůdy jsou na ploše 1,9 tisíc hektarů (11,0 % z výměry vinic v kraji).

Největší plochu mezi bílými odrůdami zabírá Veltlínské zelené (15,7 % z plochy bílé odrůdy, resp. 9,5 % z výměry vinic v kraji) a Müller Thurgau (12,1 % z plochy bílé odrůdy, resp. 7,3 % z výměry vinic v kraji), mezi modrými odrůdami je to Frankovka (20,9 % z plochy modré odrůdy v kraji, resp. 5,9 % z výměry vinic v kraji) a Svatovavřinecké (19,0 %, resp. 5,4 %). Mezi ostatními odrůdami je nejrozšířenější Rulandské šedé (50,5 % z ostatních odrůd, 5,6 % z výměry vinic v kraji).

Graf 1 Struktura výměry modrých a bílých odrůd vinné révy v Jihomoravském krajiStruktura výměry modrých a bílých odrůd vinné révy v Jihomoravském kraji

 

Graf 2 Odrůdy vinné révy podle velikosti výměry v Jihomoravském krajiGraf 2 Odrůdy vinné révy podle velikosti výměry v Jihomoravském kraji

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172