Nejčastější dotazy k výkazům

 

Nalezeno 44 otázek.
1K čemu vlastně statistické výkazy slouží?360 přístupů
2Je vyplňování výkazů povinné?760 přístupů
3Proč byla vybrána právě moje firma? Podle jakých kritérií vybíráte zpravodajské jednotky (respondenty)?549 přístupů
4Jak zjistím, kdy a které výkazy mám vyplňovat?721 přístupů
5Existují vzory výkazů?464 přístupů
6Jak jsou vykázaná data chráněna?302 přístupů
7Dochází ke snižování zátěže respondentů?323 přístupů
8Proč musím ve vašich výkazech vyplňovat údaje, které jsem již poskytl jiné státní instituci? Nemůžete informace sdílet mezi sebou?369 přístupů
9Mohu požadovat proplacení nákladů za vyplnění statistických výkazů?427 přístupů
10Jak zjistím, že byl výkaz Českému statistickému úřadu doručen?410 přístupů
11Mohu požádat o vyřazení ze seznamu zpravodajských jednotek (respondentů)?450 přístupů
12Jsou nějaké sankce za nevyplnění výkazu?683 přístupů
13Jsou ve statistických výkazech zabudovány kontroly? Jak fungují?348 přístupů
14Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, což znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen?326 přístupů
15Mám posunutý termín auditu. Jak mám postupovat s vyplněním ročního výkazu?322 přístupů
16Jak mám vyplnit roční výkaz v termínu, když mám odklad podání daňového přiznání a nemám požadované údaje?315 přístupů
17Je potřeba vyplňovat prázdné hodnoty do výkazu (nuly)?448 přístupů
18Kde najdu definice statistických ukazatelů?336 přístupů
19Proč mám vyplňovat výkaz za činnost, kterou nevykonávám?335 přístupů
20Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?316 přístupů
21Jak se mohu přihlásit do aplikace DANTE WEB?376 přístupů
22Jak správně postupovat při vyplňování výkazu v aplikaci DANTE WEB?424 přístupů
23Jak v aplikaci DANTE WEB poznám, že konkrétní statistický výkaz je již vyplněný, uložený nebo odeslaný do ČSÚ?366 přístupů
24Jak vytisknout výkaz z aplikace DANTE WEB?424 přístupů
25Jak mám postupovat, když v aplikaci DANTE WEB nenajdu žádný výkaz k vyplnění?383 přístupů
26Jaké technické parametry musí mít počítač pro internetovou aplikaci DANTE WEB?252 přístupů
27Jaký internetový prohlížeč mohu použít k prohlížení a zadávání údajů do aplikace DANTE WEB?306 přístupů
28Co je to databáze Registr ekonomických subjektů?263 přístupů
29Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?259 přístupů
30Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů – "IČO" nebo "IČ"?300 přístupů
31Kdo přiděluje IČO?224 přístupů
32Kde lze zjistit IČO nějaké firmy?297 přístupů
33Proč nemohu mít více IČO?237 přístupů
34Jak mám postupovat v situaci, kdy mi byla přidělena dvě IČO?241 přístupů
35Jak lze získat export z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?258 přístupů
36Co je to CZ-NACE?273 přístupů
37Co je to CZ-CPA? Do jaké skupiny patří naše výrobky?245 přístupů
38Jak zjistím CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?269 přístupů
39Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace CZ-CPA?267 přístupů
40Kde lze získat číselníky a klasifikace (např. CZ-NACE, CZ-CPA)?329 přístupů
41Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?255 přístupů
42Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)?266 přístupů
43Co je reprezentant?285 přístupů
44Jak je možné si ověřit, zdali jde o tazatele ČSÚ?273 přístupů