Nejčastější dotazy k výkazům

 

Nalezeno 72 otázek.
1K čemu vlastně statistické výkazy slouží?377 přístupů
2Je vyplňování výkazů povinné?1294 přístupů
3Proč byla vybrána právě moje firma? Podle jakých kritérií vybíráte zpravodajské jednotky (respondenty)? 596 přístupů
4Jak zjistím, kdy a které výkazy mám vyplňovat? 1115 přístupů
5Jakým způsobem mám vyplnit výkaz? Kam mám výkaz odeslat?17 přístupů
6Obdržel jsem Oznámení o zpravodajské povinnosti, výkazy k vyplnění však nevidím.13 přístupů
7Po zadání IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“ nevidím žádnou zpravodajskou povinnost. Skutečně zpravodajskou povinnost nemám?11 přístupů
8Zobrazování výkazů v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na přelomu roku. Jak naleznu výkaz vztahující se k předchozímu roku? Potřebuji vyplnit výkaz za minulý rok. 7 přístupů
9Kde zjistím kontakt na zpracovatele výkazu?9 přístupů
10Existují vzory výkazů?605 přístupů
11Jak jsou vykázaná data chráněna?137 přístupů
12Dochází ke snižování zátěže respondentů?169 přístupů
13Proč musím ve vašich výkazech vyplňovat údaje, které jsem již poskytl jiné státní instituci? Nemůžete informace sdílet mezi sebou?261 přístupů
14Mohu požadovat proplacení nákladů za vyplnění statistických výkazů? 400 přístupů
15Jak zjistím, že byl výkaz Českému statistickému úřadu doručen?309 přístupů
16Kde zjistím, které výkazy jsem již odevzdal a které mám ještě vyplnit? Jak zjistím, že jsem již splnil zpravodajskou povinnost?9 přístupů
17Mohu požádat o vyřazení ze seznamu zpravodajských jednotek (respondentů)?442 přístupů
18Jsou nějaké sankce za nevyplnění výkazu? (Pouze na přímý dotaz)593 přístupů
19Jsou ve statistických výkazech zabudovány kontroly? Jak fungují?245 přístupů
20Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, což znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen?188 přístupů
21 Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok, který se s kalendářním neshoduje? 11 přístupů
22Kdy/jak vyplnit roční výkaz P5-01, když firma účtuje v hospodářském roce?8 přístupů
23 Kdy/jak vyplnit roční výkaz Prům 2-01, když firma účtuje v hospodářském roce? 8 přístupů
24Termíny doručení statistických zjišťování (žádost o posunutí termínu doručení) – krátkodobé statistiky (měsíční, čtvrtletní výkazy) – 15 dní po skončení referenčního období194 přístupů
25Mám posunutý termín auditu. Jak mám postupovat s vyplněním ročního výkazu?169 přístupů
26Jak mám vyplnit roční výkaz v termínu, když mám odklad podání daňového přiznání a nemám požadované údaje? 201 přístupů
27Nemám žádné zaměstnance, musím přesto výkaz ÚNP 4-01 vyplňovat?238 přístupů
28Je potřeba vyplňovat prázdné hodnoty do výkazu (nuly)?286 přístupů
29Kde najdu definice statistických ukazatelů?172 přístupů
30Proč mám vyplňovat výkaz za činnost, kterou nevykonávám?195 přístupů
31Termíny doručení statistických zjišťování (žádost o posunutí termínu doručení) – dlouhodobé statistiky (roční výkazy)11 přístupů
32Může mi Český statistický úřad zaslat odevzdaný výkaz z předchozích let za naši organizaci? Potřebuji z ČSÚ obdržet mnou již vyplněný výkaz, neuložil jsem si ho.10 přístupů
33Do PDF výkazu po otevření nejde psát, nejde zvolit období, za které je výkaz vyplňován. Co mám dělat?10 přístupů
34Proč jsem byl se svým ubytovacím zařízením opětovně vybrán pro vyplňování výkazu CR 2-04/CR 1-12? 140 přístupů
35Jakým způsobem se mají nová ubytovací zařízení hlásit k povinnosti vyplňovaní výkazů pro ČSÚ, kde získají kód ubytovacího zařízení PAGINA? Chodí Oznámení o zpravodajské povinnosti automaticky novým zařízením nebo je nutné se někde nahlásit?200 přístupů
36Můžete mi zaslat výkazy v anglickém jazyce?111 přístupů
37Jsme odštěpným závodem/organizační složkou zahraniční právnické osoby. Může nám být uložena zpravodajská povinnost?116 přístupů
38Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat? 163 přístupů
39Jak se mohu přihlásit do aplikace DANTE WEB?227 přístupů
40Mohu se přihlásit do aplikace DANTE WEB s kódem ubytovacího zařízení PAGINA/kódem zemědělského registru DKOD?106 přístupů
41Jak správně postupovat při vyplňování výkazu v aplikaci DANTE WEB?243 přístupů
42Jak v aplikaci DANTE WEB poznám, že konkrétní statistický výkaz je již vyplněný, uložený nebo odeslaný do ČSÚ?203 přístupů
43Jak vytisknout výkaz z aplikace DANTE WEB?204 přístupů
44Jak mám vytisknout z DANTE WEB seznam chybných kontrolních vazeb? Volbou TISK se nabízí pouze tisk výkazu.8 přístupů
45Jak mám postupovat, když v aplikaci DANTE WEB nenajdu žádný výkaz k vyplnění?242 přístupů
46Vyplňuji výkaz v aplikaci DANTE WEB a řádky jsou u rozsáhlých oddílů ve sloupcích posunuté. Co s tím?8 přístupů
47Jakou strukturu má mít XLSX soubor, aby se dal načíst do DANTE WEB?10 přístupů
48Mohu jako účetní vyplňovat v DANTE WEB pod svým přihlášením za více klientů (IČO?)7 přístupů
49Jaké technické parametry musí mít počítač pro internetovou aplikaci DANTE WEB?99 přístupů
50Jaký internetový prohlížeč mohu použít k prohlížení a zadávání údajů do aplikace DANTE WEB?126 přístupů
51Nevím, zda jsem již registrován v DANTE WEB. Jak zjistím registrační údaje či obnovím přihlašovací údaje? Co dělat, když jsem zapomněl heslo či přihlašovací jméno? 9 přístupů
52Lze registraci v DANTE WEB zcela zrušit a zaregistrovat se znovu? Je registrace obnovitelná?8 přístupů
53V Oznámení o zpravodajské povinnosti nemám uvedeny přihlašovací údaje do DANTE WEB, ale pouze informaci „Vámi zvolené“. Co tento údaj znamená, kde zjistím přihlašovací údaje?9 přístupů
54Potřebuji změnit přihlašovací jméno do aplikace DANTE WEB. Co s tím? Jak postupovat?9 přístupů
55Jak přidám nového pracovníka/uživatele pro přihlášení do DANTE WEB?8 přístupů
56Co je to databáze Registr ekonomických subjektů?95 přístupů
57Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?153 přístupů
58Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů – "IČO" nebo "IČ"?120 přístupů
59Kdo přiděluje IČO?90 přístupů
60Kde lze zjistit IČO nějaké firmy?83 přístupů
61Proč nemohu mít více IČO?85 přístupů
62Jak mám postupovat v situaci, kdy mi byla přidělena dvě IČO?83 přístupů
63Jak lze získat export z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?78 přístupů
64Co je to CZ-NACE?153 přístupů
65Co je to CZ-CPA? Do jaké skupiny patří naše výrobky?103 přístupů
66Jak zjistím CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?121 přístupů
67Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace CZ-CPA?169 přístupů
68Kde lze získat číselníky a klasifikace (např. CZ-NACE, CZ-CPA)?120 přístupů
69Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?105 přístupů
70Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)?170 přístupů
71Co je reprezentant?131 přístupů
72Jak je možné si ověřit, zdali jde o tazatele ČSÚ?131 přístupů