Nejčastější dotazy k výkazům

 

Nalezeno 45 otázek.
1K čemu vlastně statistické výkazy slouží?1561 přístupů
2Je vyplňování výkazů povinné?4095 přístupů
3Proč byla vybrána právě moje firma? Podle jakých kritérií vybíráte zpravodajské jednotky (respondenty)?2548 přístupů
4Jak zjistím, kdy a které výkazy mám vyplňovat?4009 přístupů
5Existují vzory výkazů?2361 přístupů
6Jak jsou vykázaná data chráněna?1011 přístupů
7Dochází ke snižování zátěže respondentů?1187 přístupů
8Proč musím ve vašich výkazech vyplňovat údaje, které jsem již poskytl jiné státní instituci? Nemůžete informace sdílet mezi sebou?1450 přístupů
9Mohu požadovat proplacení nákladů za vyplnění statistických výkazů?1914 přístupů
10Jak zjistím, že byl výkaz Českému statistickému úřadu doručen?1602 přístupů
11Mohu požádat o vyřazení ze seznamu zpravodajských jednotek (respondentů)?2016 přístupů
12Jsou nějaké sankce za nevyplnění výkazu?3345 přístupů
13Jsou ve statistických výkazech zabudovány kontroly? Jak fungují?1397 přístupů
14Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, což znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen?1179 přístupů
15Mám posunutý termín auditu. Jak mám postupovat s vyplněním ročního výkazu?1071 přístupů
16Jak mám vyplnit roční výkaz v termínu, když mám odklad podání daňového přiznání a nemám požadované údaje?1139 přístupů
17Je potřeba vyplňovat prázdné hodnoty do výkazu (nuly)?1646 přístupů
18Kde najdu definice statistických ukazatelů?1915 přístupů
19Proč mám vyplňovat výkaz za činnost, kterou nevykonávám?1191 přístupů
20Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?1159 přístupů
21Jak se mohu přihlásit do aplikace DANTE WEB?1965 přístupů
22Jak správně postupovat při vyplňování výkazu v aplikaci DANTE WEB?1734 přístupů
23Jak v aplikaci DANTE WEB poznám, že konkrétní statistický výkaz je již vyplněný, uložený nebo odeslaný do ČSÚ?1291 přístupů
24Jak vytisknout výkaz z aplikace DANTE WEB?1456 přístupů
25Jak mám postupovat, když v aplikaci DANTE WEB nenajdu žádný výkaz k vyplnění?1521 přístupů
26Jaké technické parametry musí mít počítač pro internetovou aplikaci DANTE WEB?914 přístupů
27Jaký internetový prohlížeč mohu použít k prohlížení a zadávání údajů do aplikace DANTE WEB?1049 přístupů
28Co je to databáze Registr ekonomických subjektů?812 přístupů
29Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?786 přístupů
30Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů – "IČO" nebo "IČ"?1027 přístupů
31Kdo přiděluje IČO?667 přístupů
32Kde lze zjistit IČO nějaké firmy?878 přístupů
33Proč nemohu mít více IČO?773 přístupů
34Jak mám postupovat v situaci, kdy mi byla přidělena dvě IČO?804 přístupů
35Jak lze získat export z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?793 přístupů
36Co je to CZ-NACE?890 přístupů
37Co je to CZ-CPA? Do jaké skupiny patří naše výrobky?922 přístupů
38Jak zjistím CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?1529 přístupů
39Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace CZ-CPA?982 přístupů
40Kde lze získat číselníky a klasifikace (např. CZ-NACE, CZ-CPA)?1069 přístupů
41Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?884 přístupů
42Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)?1004 přístupů
43Co je reprezentant?893 přístupů
44Jak je možné si ověřit, zdali jde o tazatele ČSÚ?932 přístupů
45 Můžete mi zaslat výkazy v anglickém jazyce? 102 přístupů