Nejčastější dotazy k výkazům

 

Nalezeno 44 otázek.
1K čemu vlastně statistické výkazy slouží?932 přístupů
2Je vyplňování výkazů povinné?2024 přístupů
3Proč byla vybrána právě moje firma? Podle jakých kritérií vybíráte zpravodajské jednotky (respondenty)?1431 přístupů
4Jak zjistím, kdy a které výkazy mám vyplňovat?1994 přístupů
5Existují vzory výkazů?1324 přístupů
6Jak jsou vykázaná data chráněna?721 přístupů
7Dochází ke snižování zátěže respondentů?847 přístupů
8Proč musím ve vašich výkazech vyplňovat údaje, které jsem již poskytl jiné státní instituci? Nemůžete informace sdílet mezi sebou?955 přístupů
9Mohu požadovat proplacení nákladů za vyplnění statistických výkazů?1143 přístupů
10Jak zjistím, že byl výkaz Českému statistickému úřadu doručen?956 přístupů
11Mohu požádat o vyřazení ze seznamu zpravodajských jednotek (respondentů)?1237 přístupů
12Jsou nějaké sankce za nevyplnění výkazu?1740 přístupů
13Jsou ve statistických výkazech zabudovány kontroly? Jak fungují?861 přístupů
14Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, což znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen?751 přístupů
15Mám posunutý termín auditu. Jak mám postupovat s vyplněním ročního výkazu?750 přístupů
16Jak mám vyplnit roční výkaz v termínu, když mám odklad podání daňového přiznání a nemám požadované údaje?785 přístupů
17Je potřeba vyplňovat prázdné hodnoty do výkazu (nuly)?1049 přístupů
18Kde najdu definice statistických ukazatelů?859 přístupů
19Proč mám vyplňovat výkaz za činnost, kterou nevykonávám?829 přístupů
20Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?821 přístupů
21Jak se mohu přihlásit do aplikace DANTE WEB?1134 přístupů
22Jak správně postupovat při vyplňování výkazu v aplikaci DANTE WEB?1057 přístupů
23Jak v aplikaci DANTE WEB poznám, že konkrétní statistický výkaz je již vyplněný, uložený nebo odeslaný do ČSÚ?883 přístupů
24Jak vytisknout výkaz z aplikace DANTE WEB?1014 přístupů
25Jak mám postupovat, když v aplikaci DANTE WEB nenajdu žádný výkaz k vyplnění?989 přístupů
26Jaké technické parametry musí mít počítač pro internetovou aplikaci DANTE WEB?669 přístupů
27Jaký internetový prohlížeč mohu použít k prohlížení a zadávání údajů do aplikace DANTE WEB?765 přístupů
28Co je to databáze Registr ekonomických subjektů?615 přístupů
29Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?596 přístupů
30Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů – "IČO" nebo "IČ"?775 přístupů
31Kdo přiděluje IČO?523 přístupů
32Kde lze zjistit IČO nějaké firmy?689 přístupů
33Proč nemohu mít více IČO?583 přístupů
34Jak mám postupovat v situaci, kdy mi byla přidělena dvě IČO?616 přístupů
35Jak lze získat export z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?611 přístupů
36Co je to CZ-NACE?593 přístupů
37Co je to CZ-CPA? Do jaké skupiny patří naše výrobky?657 přístupů
38Jak zjistím CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?697 přístupů
39Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace CZ-CPA?680 přístupů
40Kde lze získat číselníky a klasifikace (např. CZ-NACE, CZ-CPA)?820 přístupů
41Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?638 přístupů
42Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)?676 přístupů
43Co je reprezentant?682 přístupů
44Jak je možné si ověřit, zdali jde o tazatele ČSÚ?689 přístupů