Nejčastější dotazy k výkazům

 

Nalezeno 51 otázek.
1K čemu vlastně statistické výkazy slouží?294 přístupů
2Je vyplňování výkazů povinné?1052 přístupů
3Proč byla vybrána právě moje firma? Podle jakých kritérií vybíráte zpravodajské jednotky (respondenty)? 494 přístupů
4Jak zjistím, kdy a které výkazy mám vyplňovat? 970 přístupů
5Existují vzory výkazů?514 přístupů
6Jak jsou vykázaná data chráněna?110 přístupů
7Dochází ke snižování zátěže respondentů?118 přístupů
8Proč musím ve vašich výkazech vyplňovat údaje, které jsem již poskytl jiné státní instituci? Nemůžete informace sdílet mezi sebou?210 přístupů
9Mohu požadovat proplacení nákladů za vyplnění statistických výkazů? 330 přístupů
10Jak zjistím, že byl výkaz Českému statistickému úřadu doručen?255 přístupů
11Mohu požádat o vyřazení ze seznamu zpravodajských jednotek (respondentů)?360 přístupů
12Jsou nějaké sankce za nevyplnění výkazu? (Pouze na přímý dotaz)465 přístupů
13Jsou ve statistických výkazech zabudovány kontroly? Jak fungují?193 přístupů
14Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, což znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen?154 přístupů
15Termíny doručení statistických zjišťování (žádost o posunutí termínu doručení) – krátkodobé statistiky (měsíční, čtvrtletní výkazy) – 15 dní po skončení referenčního období146 přístupů
16Mám posunutý termín auditu. Jak mám postupovat s vyplněním ročního výkazu?127 přístupů
17Jak mám vyplnit roční výkaz v termínu, když mám odklad podání daňového přiznání a nemám požadované údaje? 153 přístupů
18Nemám žádné zaměstnance, musím přesto výkaz ÚNP 4-01 vyplňovat?197 přístupů
19Je potřeba vyplňovat prázdné hodnoty do výkazu (nuly)?244 přístupů
20Kde najdu definice statistických ukazatelů?123 přístupů
21Proč mám vyplňovat výkaz za činnost, kterou nevykonávám?155 přístupů
22Proč jsem byl se svým ubytovacím zařízením opětovně vybrán pro vyplňování výkazu CR 2-04/CR 1-12? 102 přístupů
23Jakým způsobem se mají nová ubytovací zařízení hlásit k povinnosti vyplňovaní výkazů pro ČSÚ, kde získají kód ubytovacího zařízení PAGINA? Chodí Oznámení o zpravodajské povinnosti automaticky novým zařízením nebo je nutné se někde nahlásit?165 přístupů
24Můžete mi zaslat výkazy v anglickém jazyce?83 přístupů
25Jsme odštěpným závodem/organizační složkou zahraniční právnické osoby. Může nám být uložena zpravodajská povinnost?75 přístupů
26Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat? 125 přístupů
27Jak se mohu přihlásit do aplikace DANTE WEB?157 přístupů
28Mohu se přihlásit do aplikace DANTE WEB s kódem ubytovacího zařízení PAGINA/kódem zemědělského registru DKOD?76 přístupů
29Jak správně postupovat při vyplňování výkazu v aplikaci DANTE WEB?192 přístupů
30Jak v aplikaci DANTE WEB poznám, že konkrétní statistický výkaz je již vyplněný, uložený nebo odeslaný do ČSÚ?152 přístupů
31Jak vytisknout výkaz z aplikace DANTE WEB?155 přístupů
32Jak mám postupovat, když v aplikaci DANTE WEB nenajdu žádný výkaz k vyplnění?200 přístupů
33Jaké technické parametry musí mít počítač pro internetovou aplikaci DANTE WEB?75 přístupů
34Jaký internetový prohlížeč mohu použít k prohlížení a zadávání údajů do aplikace DANTE WEB?91 přístupů
35Co je to databáze Registr ekonomických subjektů?69 přístupů
36Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?114 přístupů
37Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů – "IČO" nebo "IČ"?84 přístupů
38Kdo přiděluje IČO?70 přístupů
39Kde lze zjistit IČO nějaké firmy?63 přístupů
40Proč nemohu mít více IČO?57 přístupů
41Jak mám postupovat v situaci, kdy mi byla přidělena dvě IČO?57 přístupů
42Jak lze získat export z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?58 přístupů
43Co je to CZ-NACE?110 přístupů
44Co je to CZ-CPA? Do jaké skupiny patří naše výrobky?65 přístupů
45Jak zjistím CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?89 přístupů
46Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace CZ-CPA?106 přístupů
47Kde lze získat číselníky a klasifikace (např. CZ-NACE, CZ-CPA)?83 přístupů
48Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?78 přístupů
49Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)?100 přístupů
50Co je reprezentant?96 přístupů
51Jak je možné si ověřit, zdali jde o tazatele ČSÚ?94 přístupů