Nejčastější dotazy a odpovědi

 

Nalezeno 76 otázek.
1K čemu vlastně statistické výkazy slouží?1836 přístupů
2Je vyplňování výkazů povinné?6811 přístupů
3Proč byla vybrána právě moje firma? Podle jakých kritérií vybíráte zpravodajské jednotky (respondenty)? 3215 přístupů
4Jak zjistím, kdy a které výkazy mám vyplňovat? 5184 přístupů
5Jakým způsobem mám vyplnit výkaz? Kam mám výkaz odeslat?2859 přístupů
6Obdržel jsem Oznámení o zpravodajské povinnosti, výkazy k vyplnění však nevidím. Proč mi zasíláte Oznámení o zpravodajské povinnosti?1351 přístupů
7Po zadání IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“ nevidím žádnou zpravodajskou povinnost. Skutečně zpravodajskou povinnost nemám?982 přístupů
8Zobrazování výkazů v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na přelomu roku. Jak naleznu výkaz vztahující se k předchozímu roku? Potřebuji vyplnit výkaz za minulý rok. 373 přístupů
9Kde zjistím kontakt na zpracovatele výkazu?561 přístupů
10Existují vzory výkazů?2430 přístupů
11Jak jsou vykázaná data chráněna?435 přístupů
12Dochází ke snižování zátěže respondentů?529 přístupů
13Proč musím ve vašich výkazech vyplňovat údaje, které jsem již poskytl jiné státní instituci? Nemůžete informace sdílet mezi sebou?971 přístupů
14Mohu požadovat proplacení nákladů za vyplnění statistických výkazů? 1544 přístupů
15Jak zjistím, že byl výkaz Českému statistickému úřadu doručen?895 přístupů
16Kde zjistím, které výkazy jsem již odevzdal a které mám ještě vyplnit? Jak zjistím, že jsem již splnil zpravodajskou povinnost?554 přístupů
17Mohu požádat o vyřazení ze seznamu zpravodajských jednotek (respondentů)?1622 přístupů
18Jsou nějaké sankce za nevyplnění výkazu?4125 přístupů
19Jsou ve statistických výkazech zabudovány kontroly? Jak fungují?856 přístupů
20Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, což znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen?573 přístupů
21Kdy/jak vyplnit roční výkaz P5-01, když firma účtuje v hospodářském roce?340 přístupů
22 Kdy/jak vyplnit roční výkaz Prům 2-01, když firma účtuje v hospodářském roce? 202 přístupů
23Termíny doručení statistických zjišťování (žádost o posunutí termínu doručení) – krátkodobé statistiky (měsíční, čtvrtletní výkazy) – 15 dní po skončení referenčního období549 přístupů
24Mám posunutý termín auditu. Jak mám postupovat s vyplněním ročního výkazu?517 přístupů
25Jak mám vyplnit roční výkaz v termínu, když mám odklad podání daňového přiznání a nemám požadované údaje? 580 přístupů
26Nemám žádné zaměstnance, musím přesto výkaz ÚNP 4-01 vyplňovat?824 přístupů
27Je potřeba vyplňovat prázdné hodnoty do výkazu (nuly)?1028 přístupů
28Kde najdu definice statistických ukazatelů?612 přístupů
29Proč mám vyplňovat výkaz za činnost, kterou nevykonávám?647 přístupů
30Termíny doručení statistických zjišťování (žádost o posunutí termínu doručení) – dlouhodobé statistiky (roční výkazy)286 přístupů
31Může mi Český statistický úřad zaslat odevzdaný výkaz z předchozích let za naši organizaci? Potřebuji z ČSÚ obdržet mnou již vyplněný výkaz, neuložil jsem si ho.333 přístupů
32Do PDF výkazu po otevření nejde psát, nejde zvolit období, za které je výkaz vyplňován. Co mám dělat?771 přístupů
33Proč jsem byl se svým ubytovacím zařízením opětovně vybrán pro vyplňování výkazu CR 2-04/CR 1-12? 403 přístupů
34 Mám započítat/vykazovat ubytované uprchlíky z Ukrajiny do výkazů CR 1-12 a CR 2-04? 181 přístupů
35Jakým způsobem se mají nová ubytovací zařízení hlásit k povinnosti vyplňovaní výkazů pro ČSÚ, kde získají kód ubytovacího zařízení PAGINA? Chodí Oznámení o zpravodajské povinnosti automaticky novým zařízením nebo je nutné se někde nahlásit?476 přístupů
36Můžete mi zaslat výkazy v anglickém jazyce?352 přístupů
37Can you send me questionnaires (forms) in English?76 přístupů
38Jsme odštěpným závodem / organizační složkou zahraniční právnické osoby. Může nám být uložena zpravodajská povinnost?287 přístupů
39Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat? 407 přístupů
40Co je aplikace DANTE WEB? K čemu slouží?214 přístupů
41Jak se mohu přihlásit do aplikace DANTE WEB?996 přístupů
42Mohu se přihlásit do aplikace DANTE WEB s kódem ubytovacího zařízení PAGINA / kódem zemědělského registru DKOD?285 přístupů
43Jak správně postupovat při vyplňování výkazu v aplikaci DANTE WEB?711 přístupů
44Jak v aplikaci DANTE WEB poznám, že konkrétní statistický výkaz je již vyplněný, uložený nebo odeslaný do ČSÚ?525 přístupů
45Jak vytisknout výkaz z aplikace DANTE WEB?771 přístupů
46Jak mám vytisknout z DANTE WEB seznam chybných kontrolních vazeb? Volbou TISK se nabízí pouze tisk výkazu.275 přístupů
47Jak mám postupovat, když v aplikaci DANTE WEB nenajdu žádný výkaz k vyplnění?581 přístupů
48Lze mít při vyplňování v DANTE WEB výkaz zobrazený na celé obrazovce? 47 přístupů
49Vyplňuji výkaz v aplikaci DANTE WEB a řádky jsou u rozsáhlých oddílů ve sloupcích posunuté. Co s tím?197 přístupů
50Jakou strukturu má mít XLSX soubor, aby se dal načíst do DANTE WEB?244 přístupů
51Mohu jako účetní vyplňovat v DANTE WEB pod svým přihlášením za více klientů (IČO?)284 přístupů
52Jaké technické parametry musí mít počítač pro internetovou aplikaci DANTE WEB?266 přístupů
53Jaký internetový prohlížeč mohu použít k prohlížení a zadávání údajů do aplikace DANTE WEB? 342 přístupů
54Nevím, zda jsem již registrován v DANTE WEB. Jak zjistím registrační údaje či obnovím přihlašovací údaje? Co dělat, když jsem zapomněl heslo či přihlašovací jméno? 303 přístupů
55Lze registraci v DANTE WEB zcela zrušit a zaregistrovat se znovu? Je registrace obnovitelná?230 přístupů
56V Oznámení o zpravodajské povinnosti nemám uvedeny přihlašovací údaje do DANTE WEB, ale pouze informaci „Vámi zvolené“. Co tento údaj znamená, kde zjistím přihlašovací údaje?163 přístupů
57Potřebuji změnit přihlašovací jméno do aplikace DANTE WEB. Co s tím? Jak postupovat?247 přístupů
58Jak přidám nového pracovníka/uživatele pro přihlášení do DANTE WEB?301 přístupů
59Co je to databáze Registr ekonomických subjektů?330 přístupů
60Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?347 přístupů
61Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů – "IČO" nebo "IČ"?618 přístupů
62Kdo přiděluje IČO?258 přístupů
63Kde lze zjistit IČO nějaké firmy?790 přístupů
64Proč nemohu mít více IČO?246 přístupů
65Jak mám postupovat v situaci, kdy mi byla přidělena dvě IČO?232 přístupů
66Jak lze získat export z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?246 přístupů
67Co je to CZ-NACE?545 přístupů
68Co je to CZ-CPA? Do jaké skupiny patří naše výrobky?298 přístupů
69Jak zjistím CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?350 přístupů
70Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace CZ-CPA?487 přístupů
71Kde lze získat číselníky a klasifikace (např. CZ-NACE, CZ-CPA)?436 přístupů
72Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?335 přístupů
73Ve výkaze mám špatně uvedenou CZ-NACE. Co mám dělat?245 přístupů
74Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)?8035 přístupů
75Co je reprezentant?462 přístupů
76Jak je možné si ověřit, zdali jde o tazatele ČSÚ?435 přístupů