Nejčastější dotazy a odpovědi

 

Nalezeno 72 otázek.
1 Mám započítat/vykazovat ubytované uprchlíky z Ukrajiny do výkazů CR 1-12 a CR 2-04? 16 přístupů
2K čemu vlastně statistické výkazy slouží?675 přístupů
3Je vyplňování výkazů povinné?2442 přístupů
4Proč byla vybrána právě moje firma? Podle jakých kritérií vybíráte zpravodajské jednotky (respondenty)? 1171 přístupů
5Jak zjistím, kdy a které výkazy mám vyplňovat? 2016 přístupů
6Jakým způsobem mám vyplnit výkaz? Kam mám výkaz odeslat?619 přístupů
7Obdržel jsem Oznámení o zpravodajské povinnosti, výkazy k vyplnění však nevidím.359 přístupů
8Po zadání IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“ nevidím žádnou zpravodajskou povinnost. Skutečně zpravodajskou povinnost nemám?241 přístupů
9Zobrazování výkazů v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na přelomu roku. Jak naleznu výkaz vztahující se k předchozímu roku? Potřebuji vyplnit výkaz za minulý rok. 87 přístupů
10Kde zjistím kontakt na zpracovatele výkazu?122 přístupů
11Existují vzory výkazů?997 přístupů
12Jak jsou vykázaná data chráněna?193 přístupů
13Dochází ke snižování zátěže respondentů?241 přístupů
14Proč musím ve vašich výkazech vyplňovat údaje, které jsem již poskytl jiné státní instituci? Nemůžete informace sdílet mezi sebou?402 přístupů
15Mohu požadovat proplacení nákladů za vyplnění statistických výkazů? 653 přístupů
16Jak zjistím, že byl výkaz Českému statistickému úřadu doručen?423 přístupů
17Kde zjistím, které výkazy jsem již odevzdal a které mám ještě vyplnit? Jak zjistím, že jsem již splnil zpravodajskou povinnost?132 přístupů
18Mohu požádat o vyřazení ze seznamu zpravodajských jednotek (respondentů)?695 přístupů
19Jsou nějaké sankce za nevyplnění výkazu?1147 přístupů
20Jsou ve statistických výkazech zabudovány kontroly? Jak fungují?385 přístupů
21Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, což znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen?263 přístupů
22Kdy/jak vyplnit roční výkaz P5-01, když firma účtuje v hospodářském roce?74 přístupů
23 Kdy/jak vyplnit roční výkaz Prům 2-01, když firma účtuje v hospodářském roce? 40 přístupů
24Termíny doručení statistických zjišťování (žádost o posunutí termínu doručení) – krátkodobé statistiky (měsíční, čtvrtletní výkazy) – 15 dní po skončení referenčního období285 přístupů
25Mám posunutý termín auditu. Jak mám postupovat s vyplněním ročního výkazu?254 přístupů
26Jak mám vyplnit roční výkaz v termínu, když mám odklad podání daňového přiznání a nemám požadované údaje? 297 přístupů
27Nemám žádné zaměstnance, musím přesto výkaz ÚNP 4-01 vyplňovat?375 přístupů
28Je potřeba vyplňovat prázdné hodnoty do výkazu (nuly)?448 přístupů
29Kde najdu definice statistických ukazatelů?311 přístupů
30Proč mám vyplňovat výkaz za činnost, kterou nevykonávám?289 přístupů
31Termíny doručení statistických zjišťování (žádost o posunutí termínu doručení) – dlouhodobé statistiky (roční výkazy)62 přístupů
32Může mi Český statistický úřad zaslat odevzdaný výkaz z předchozích let za naši organizaci? Potřebuji z ČSÚ obdržet mnou již vyplněný výkaz, neuložil jsem si ho.76 přístupů
33Do PDF výkazu po otevření nejde psát, nejde zvolit období, za které je výkaz vyplňován. Co mám dělat?130 přístupů
34Proč jsem byl se svým ubytovacím zařízením opětovně vybrán pro vyplňování výkazu CR 2-04/CR 1-12? 193 přístupů
35Jakým způsobem se mají nová ubytovací zařízení hlásit k povinnosti vyplňovaní výkazů pro ČSÚ, kde získají kód ubytovacího zařízení PAGINA? Chodí Oznámení o zpravodajské povinnosti automaticky novým zařízením nebo je nutné se někde nahlásit?257 přístupů
36Můžete mi zaslat výkazy v anglickém jazyce?156 přístupů
37Jsme odštěpným závodem/organizační složkou zahraniční právnické osoby. Může nám být uložena zpravodajská povinnost?152 přístupů
38Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat? 206 přístupů
39Jak se mohu přihlásit do aplikace DANTE WEB?319 přístupů
40Mohu se přihlásit do aplikace DANTE WEB s kódem ubytovacího zařízení PAGINA/kódem zemědělského registru DKOD?144 přístupů
41Jak správně postupovat při vyplňování výkazu v aplikaci DANTE WEB?368 přístupů
42Jak v aplikaci DANTE WEB poznám, že konkrétní statistický výkaz je již vyplněný, uložený nebo odeslaný do ČSÚ?260 přístupů
43Jak vytisknout výkaz z aplikace DANTE WEB?343 přístupů
44Jak mám vytisknout z DANTE WEB seznam chybných kontrolních vazeb? Volbou TISK se nabízí pouze tisk výkazu.68 přístupů
45Jak mám postupovat, když v aplikaci DANTE WEB nenajdu žádný výkaz k vyplnění?320 přístupů
46Vyplňuji výkaz v aplikaci DANTE WEB a řádky jsou u rozsáhlých oddílů ve sloupcích posunuté. Co s tím?50 přístupů
47Jakou strukturu má mít XLSX soubor, aby se dal načíst do DANTE WEB?58 přístupů
48Mohu jako účetní vyplňovat v DANTE WEB pod svým přihlášením za více klientů (IČO?)66 přístupů
49Jaké technické parametry musí mít počítač pro internetovou aplikaci DANTE WEB?140 přístupů
50Jaký internetový prohlížeč mohu použít k prohlížení a zadávání údajů do aplikace DANTE WEB?181 přístupů
51Nevím, zda jsem již registrován v DANTE WEB. Jak zjistím registrační údaje či obnovím přihlašovací údaje? Co dělat, když jsem zapomněl heslo či přihlašovací jméno? 76 přístupů
52Lze registraci v DANTE WEB zcela zrušit a zaregistrovat se znovu? Je registrace obnovitelná?55 přístupů
53V Oznámení o zpravodajské povinnosti nemám uvedeny přihlašovací údaje do DANTE WEB, ale pouze informaci „Vámi zvolené“. Co tento údaj znamená, kde zjistím přihlašovací údaje?39 přístupů
54Potřebuji změnit přihlašovací jméno do aplikace DANTE WEB. Co s tím? Jak postupovat?57 přístupů
55Jak přidám nového pracovníka/uživatele pro přihlášení do DANTE WEB?68 přístupů
56Co je to databáze Registr ekonomických subjektů?132 přístupů
57Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?200 přístupů
58Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů – "IČO" nebo "IČ"?180 přístupů
59Kdo přiděluje IČO?126 přístupů
60Kde lze zjistit IČO nějaké firmy?124 přístupů
61Proč nemohu mít více IČO?119 přístupů
62Jak mám postupovat v situaci, kdy mi byla přidělena dvě IČO?117 přístupů
63Jak lze získat export z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?104 přístupů
64Co je to CZ-NACE?226 přístupů
65Co je to CZ-CPA? Do jaké skupiny patří naše výrobky?142 přístupů
66Jak zjistím CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?163 přístupů
67Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace CZ-CPA?222 přístupů
68Kde lze získat číselníky a klasifikace (např. CZ-NACE, CZ-CPA)?170 přístupů
69Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?140 přístupů
70Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)?444 přístupů
71Co je reprezentant?229 přístupů
72Jak je možné si ověřit, zdali jde o tazatele ČSÚ?196 přístupů