Nejčastější dotazy k výkazům

 

Nalezeno 44 otázek.
1K čemu vlastně statistické výkazy slouží?130 přístupů
2Je vyplňování výkazů povinné?405 přístupů
3Proč byla vybrána právě moje firma? Podle jakých kritérií vybíráte zpravodajské jednotky (respondenty)?257 přístupů
4Jak zjistím, kdy a které výkazy mám vyplňovat?360 přístupů
5Existují vzory výkazů?230 přístupů
6Jak jsou vykázaná data chráněna?91 přístupů
7Dochází ke snižování zátěže respondentů?96 přístupů
8Proč musím ve vašich výkazech vyplňovat údaje, které jsem již poskytl jiné státní instituci? Nemůžete informace sdílet mezi sebou?138 přístupů
9Mohu požadovat proplacení nákladů za vyplnění statistických výkazů?193 přístupů
10Jak zjistím, že byl výkaz Českému statistickému úřadu doručen?189 přístupů
11Mohu požádat o vyřazení ze seznamu zpravodajských jednotek (respondentů)?199 přístupů
12Jsou nějaké sankce za nevyplnění výkazu?320 přístupů
13Jsou ve statistických výkazech zabudovány kontroly? Jak fungují?128 přístupů
14Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, což znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen?112 přístupů
15Mám posunutý termín auditu. Jak mám postupovat s vyplněním ročního výkazu?97 přístupů
16Jak mám vyplnit roční výkaz v termínu, když mám odklad podání daňového přiznání a nemám požadované údaje?105 přístupů
17Je potřeba vyplňovat prázdné hodnoty do výkazu (nuly)?210 přístupů
18Kde najdu definice statistických ukazatelů?102 přístupů
19Proč mám vyplňovat výkaz za činnost, kterou nevykonávám?110 přístupů
20Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?101 přístupů
21Jak se mohu přihlásit do aplikace DANTE WEB?112 přístupů
22Jak správně postupovat při vyplňování výkazu v aplikaci DANTE WEB?170 přístupů
23Jak v aplikaci DANTE WEB poznám, že konkrétní statistický výkaz je již vyplněný, uložený nebo odeslaný do ČSÚ?139 přístupů
24Jak vytisknout výkaz z aplikace DANTE WEB?140 přístupů
25Jak mám postupovat, když v aplikaci DANTE WEB nenajdu žádný výkaz k vyplnění?130 přístupů
26Jaké technické parametry musí mít počítač pro internetovou aplikaci DANTE WEB?66 přístupů
27Jaký internetový prohlížeč mohu použít k prohlížení a zadávání údajů do aplikace DANTE WEB?105 přístupů
28Co je to databáze Registr ekonomických subjektů?66 přístupů
29Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?64 přístupů
30Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů – "IČO" nebo "IČ"?77 přístupů
31Kdo přiděluje IČO?57 přístupů
32Kde lze zjistit IČO nějaké firmy?68 přístupů
33Proč nemohu mít více IČO?68 přístupů
34Jak mám postupovat v situaci, kdy mi byla přidělena dvě IČO?61 přístupů
35Jak lze získat export z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?54 přístupů
36Co je to CZ-NACE?88 přístupů
37Co je to CZ-CPA? Do jaké skupiny patří naše výrobky?66 přístupů
38Jak zjistím CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?83 přístupů
39Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace CZ-CPA?70 přístupů
40Kde lze získat číselníky a klasifikace (např. CZ-NACE, CZ-CPA)?82 přístupů
41Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?55 přístupů
42Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)?62 přístupů
43Co je reprezentant?76 přístupů
44Jak je možné si ověřit, zdali jde o tazatele ČSÚ?81 přístupů