Výběrové šetření osob se zdravotním postižením - 2018

 
Kód: 260006-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Helena Chodounská
E-mail: helena.chodounska@czso.cz

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení PDF
 
METODICKÁ ČÁST PDF
Metodický úvod
Výběrový soubor respondentů
Zjišťování údajů v domácnostech
Přepočet dat na úhrn populace a dopočty
Přesnost výsledků
Popis a vysvětlivky k publikovaným údajům
Ostatní poznámky
Seznam zkratek
Tab. I Odhady 95 % intervalu spolehlivosti základních úhrnů pro soubor osob Excel PDF
Tab. II Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů četností pro soubor osob Excel PDF
 
TEXTOVÁ ČÁST PDF
1. Sociodemografické charakteristiky osob se zdravotním postižením
2. Druhy zdravotního postižení
3. Specifické potíže způsobené zdravotním postižením
4. Kompenzační pomůcky a pomoc druhé osoby
5. Důsledky zdravotního postižení

TABULKOVÁ ČÁST
Všechny tabulky publikace Excel

1. Sociodemografické charakteristiky osob se zdravotním postižením
1.1 Osoby se zdravotním postižením podle pohlaví a věku Excel PDF
1.2 Osoby se zdravotním postižením s vážným omezením a lékařským posouzením podle věku Excel PDF
1.3 Osoby se zdravotním postižením podle rodinného stavu, pohlaví a věku Excel PDF
1.4 Osoby se zdravotním postižením podle nejvyššího dosaženého vzdělání, pohlaví a věku Excel PDF
1.5 Osoby se zdravotním postižením podle ekonomické aktivity, pohlaví a věku Excel PDF
1.6 Osoby se zdravotním postižením podle složení domácnosti a pohlaví Excel PDF
1.7 Osoby se zdravotním postižením podle složení domácnosti a věku Excel PDF

2. Druhy zdravotního postižení
2.1 Osoby se zdravotním postižením podle jeho posouzení, pohlaví a věku Excel PDF
2.2 Osoby se zdravotním postižením podle jeho posouzení a subjektivního vnímání omezení Excel PDF
2.3 Osoby se zdravotním postižením podle subjektivního vnímání omezení, pohlaví a věku Excel PDF
2.4 Osoby se zdravotním postižením podle oblasti postižení, pohlaví a věku Excel PDF
2.5 Osoby se zdravotním postižením podle výlučné oblasti postižení, pohlaví a věku Excel PDF
2.6 Osoby se zdravotním postižením podle oblasti postižení a subjektivního vnímání omezení Excel PDF
2.7 Osoby se zdravotním postižením podle příčiny postižení, pohlaví a věku Excel PDF
2.8 Osoby se zdravotním postižením podle příčiny postižení a oblasti postižení Excel PDF

3. Specifické potíže způsobené zdravotním postižením
3.1 Osoby se zdravotním postižením v pohybové oblasti podle potíží s pohybovými činnostmi Excel PDF
3.2 Osoby se zdravotním postižením ve zrakové oblasti podle potíží s viděním Excel PDF
3.3 Osoby se zdravotním postižením ve sluchové oblasti podle potíží se sluchem při rozhovoru Excel PDF
3.4 Osoby se zdravotním postižením v oblasti mentální nebo duševní podle potíží s pamětí a soustředěním Excel PDF
3.5 Osoby se zdravotním postižením podle frekvence bolesti, pohlaví a věku Excel PDF
3.6 Osoby se zdravotním postižením podle potíží* způsobených bolestí, podle pohlaví a věku Excel PDF
3.7 Osoby se zdravotním postižením podle frekvence bolesti a potíží* způsobených bolestí Excel PDF
3.8 Osoby se zdravotním postižením podle frekvence bolesti a oblasti postižení Excel PDF
3.9 Osoby se zdravotním postižením podle frekvence únavy nebo vyčerpání, pohlaví a věku Excel PDF
3.10 Osoby se zdravotním postižením podle potíží* způsobených únavou nebo vyčerpáním, pohlaví a věku Excel PDF
3.11 Osoby se zdravotním postižením podle frekvence únavy a potíží* způsobených únavou nebo vyčerpáním Excel PDF
3.12 Osoby se zdravotním postižením podle frekvence únavy nebo vyčerpání a oblasti postižení Excel PDF

4. Kompenzační pomůcky a pomoc druhé osoby
4.1 Osoby se zdravotním postižením podle využívání kompenzačních pomůcek, pohlaví a věku Excel PDF
4.2 Osoby se zdravotním postižením podle využívání kompenzačních pomůcek a oblasti postižení Excel PDF
4.3 Osoby se zdravotním postižením využívající kompenzační pomůcky podle oblasti postižení a spokojenosti s pomůckou Excel PDF
4.4 Osoby se zdravotním postižením využívající kompenzační pomůcky podle oblasti postižení a cenové kategorie pomůcek Excel PDF
4.5 Osoby se zdravotním postižením podle využívání pomoci druhé osoby, pohlaví a věku Excel PDF
4.6 Osoby se zdravotním postižením podle využívání pomoci druhé osoby a oblasti postižení Excel PDF
4.7 Osoby se zdravotním postižením s neuspokojenou potřebou pomoci druhé osoby a rozsahu potřebné (dodatečné) pomoci Excel PDF
4.8 Osoby se zdravotním postižením podle využívání pomoci druhé osoby a subjektivního vnímání omezení Excel PDF
4.9 Osoby se zdravotním postižením využívající pomoc druhé osoby podle kategorie pomáhající osoby a subjektivního vnímání omezení Excel PDF
4.10 Osoby se zdravotním postižením využívající pomoc druhé osoby podle kategorie pomáhající osoby a věku Excel PDF
4.11 Osoby se zdravotním postižením využívající pomoc druhé osoby podle výlučné kategorie pomáhající osoby a věku Excel PDF
4.12 Frekvence pomoci příbuzného bydlícího ve společné domácnosti podle věku Excel PDF
4.13 Počet hodin pomoci týdně Excel PDF

5. Důsledky zdravotního postižení
5.1 Osoby se zdravotním postižením podle pracovního úvazku, pohlaví a věku Excel PDF
5.2 Pracující osoby se zdravotním postižením podle potíží s hledáním současného zaměstnání a pohlaví Excel PDF
5.3 Pracující osoby se zdravotním postižením podle potíží se zvládáním změn nebo stresu v práci a pohlaví Excel PDF
5.4 Pracující osoby se zdravotním postižením podle změny práce a diskriminace v práci kvůli zdravotnímu postižení Excel PDF
5.5 Pracující osoby se zdravotním postižením podle trhu práce a druhu pracovního místa Excel PDF
5.6 Pracující osoby se zdravotním postižením na volném trhu práce podle úprav pracovního režimu a pracovního prostředí Excel PDF
5.7 Osoby se zdravotním postižením podle potíží s vykonáváním běžných činností Excel PDF
5.8 Osoby se zdravotním postižením podle potíží s vykonáváním běžných činností podle věku Excel PDF
5.9 Osoby se zdravotním postižením podle omezení v dalších oblastech života Excel PDF
5.10 Osoby se zdravotním postižením podle omezení v dalších oblastech života a věku Excel PDF
5.11 Osoby se zdravotním postižením podle toho, co jim vzhledem k postižení v životě chybí, a věku Excel PDF
5.12 Osoby se zdravotním postižením podle toho, co jim vzhledem k postižení chybí, a pohlaví Excel PDF

PŘÍLOHY
Dotazník VŠPO 2018 PDF
Karty pro respondenty PDF
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2014  |  2013
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.