Bytová výstavba v Ústeckém kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330253-21
Informační služby: tel: 472 706 176
E-mail: infoservisul@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Raušerová
E-mail: monika.rauserova@czso.cz

Celá publikace v pdf (3,7 MB) PDF
Všechna data publikace (596 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Bytová výstavba v Ústeckém kraji a jeho okresech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba v Ústeckém kraji PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Ústeckém kraji PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Ústeckém kraji PDF
Tabulková příloha
Kartogramy

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.