Obyvatelstvo 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 209 879 1 205 886 1 203 299 1 200 539 1 192 834
 muži 593 064 591 343 590 516 589 298 584 073
 ženy 616 815 614 543 612 783 611 241 608 761

Grafy, kartogramy

Metodika