Obyvatelstvo 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 213 311 1 209 879 1 205 886 1 203 299 1 200 539
 muži 594 412 593 064 591 343 590 516 589 298
 ženy 618 899 616 815 614 543 612 783 611 241

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Moravskoslezském kraji v letech...
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Moravskoslezském kraji v letech...
  • Živě narození mimo manželství v roce 2019
  • Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2019
  • Zemřelí na novotvary v roce 2019

Metodika