Obyvatelstvo 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 203 299 1 200 539 1 192 834 1 177 989 1 189 674
 muži 590 516 589 298 584 073 578 721 582 694
 ženy 612 783 611 241 608 761 599 268 606 980
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře