Obyvatelstvo 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 217 676 1 213 311 1 209 879 1 205 886 1 203 299
 muži 596 390 594 412 593 064 591 343 590 516
 ženy 621 286 618 899 616 815 614 543 612 783

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Moravskoslezském kraji v letech...
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Moravskoslezském kraji v letech...
  • Živě narození v roce 2017
  • Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2017
  • Zemřelí na novotvary v roce 2017

Metodika