Obyvatelstvo 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 205 886 1 203 299 1 200 539 1 192 834 1 177 989
 muži 591 343 590 516 589 298 584 073 578 721
 ženy 614 543 612 783 611 241 608 761 599 268
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře