Obyvatelstvo 

 

  2011 2012 2013 2014 2015
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 230 613 1 226 602 1 221 832 1 217 676 1 213 311
 muži 602 108 600 480 598 291 596 390 594 412
 ženy 628 505 626 122 623 561 621 286 618 899

Grafy, kartogramy

Metodika