Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 226 602 1 221 832 1 217 676 1 213 311 1 209 879
 muži 600 480 598 291 596 390 594 412 593 064
 ženy 626 122 623 561 621 286 618 899 616 815

Grafy, kartogramy

Metodika