Územní rozpočty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
49 203 50 570 56 285 63 333 66 126
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
41 799 47 430 56 551 61 093 65 202
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
7 403 3 140 -267 2 240 924

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji
    • Výdaje místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace