Územní rozpočty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
46 535 49 203 50 570 56 285 63 333
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
47 529 41 799 47 430 56 551 61 093
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
-995 7 403 3 140 -267 2 240

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji
    • Výdaje místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace