Územní rozpočty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
45 515 46 506 46 535 49 203 50 570
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
44 670 46 056 47 529 41 799 47 430
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
845 450 -995 7 403 3 140

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji
    • Výdaje místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace