Územní rozpočty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
47 959 42 919 45 515 46 506 46 535
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
47 699 43 237 44 670 46 056 47 529
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
260 -318 845 450 -995