Územní rozpočty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
42 919 45 515 46 506 46 535 49 203
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
43 237 44 670 46 056 47 529 41 799
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
-318 845 450 -995 7 403

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Výdaje místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji
    • Příjmy místních rozpočtů na 1 obyvatele podle krajů v roce 2015
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace