Územní rozpočty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
56 285 63 333 66 126 71 539 77 758
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
56 551 61 093 65 202 69 373 76 978
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
-267 2 240 924 2 166 780

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji
    • Výdaje místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace