Územní rozpočty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
50 570 56 285 63 333 66 126 71 539
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
47 430 56 551 61 093 65 202 69 373
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
3 140 -267 2 240 924 2 166

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji
    • Výdaje místních rozpočtů v Moravskoslezském kraji
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace