Rodinné účty

 

Úkolem statistiky Rodinných účtů (RÚ) je poskytovat informace o příjmech, vydáních a spotřebě za jednotlivé sociální skupiny domácností na základě údajů zjištěných u zpravodajských domácností. Jsou to prvotní data, která nelze získat z jiných úsekových statistik.

Statistické zpracování těchto údajů pak podává obraz o dosažené úrovni a struktuře spotřeby u jednotlivých typů domácností. Ukazatele statistiky RÚ jsou důležitými podklady pro rozhodování o sociálních opatřeních na úseku životní úrovně a slouží jako důležitý zdroj informací pro uživatele z oblasti sociální problematiky, obchodu, financí a cen.

Předmětem zjišťování ve statistice RÚ jsou příjmy a vydání členů vybraných domácností, údaje o složení domácnosti, vybavení bytu a další ekonomické charakteristiky domácnosti. Zjišťují se pravidelně měsíčně po celou dobu setrvání domácností ve zpravodajském souboru.

Zpracování se zajišťuje ve vybraných detašovaných pracovištích oddělení terénního zjišťování KS ČSÚ v Ostravě.

V letošním roce proběhne šetření statistiky Rodinných účtů na 253 vybraných domácnostech ze 4. vlny výběrového šetření Životní podmínky (SILC).

Kontaktní osoba:
Bc. Olga GLONKOVÁ – garant
– telefon: 595 131 271
– mobil: 736 509 077
– e-mail: olga.glonkova@czso.cz