Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích - VŠIT

 

Český statistický úřad provádí od roku 2003 každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Od roku 2006 toto šetření probíhá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti, tím umožňuje přinášet údaje srovnatelné s jednotlivými zeměmi EU.

Šetření je prováděno celorepublikově na 1/5 výběrového souboru VŠPS (Výběrové šetření pracovních sil). Tento způsob umožňuje propojení s demografickými a sociálními charakteristikami jednotlivých osob v domácnosti.

V Moravskoslezském kraji je šetření VŠIT prováděno na 720 náhodně vybraných domácnostech. V nich tazatelé formou osobního rozhovoru s respondenty staršími 16 let zjišťují údaje o přístupu domácnosti a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím a údaje o činnostech prováděných prostřednictvím internetu.

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana OPRAVILOVÁ – krajský garant IŠD v Moravskoslezském kraji
– telefon: 595 131 264
– mobil: 737 280 465
– e-mail: zuzana.opravilova@czso.cz