Zemřelí v Moravskoslezském kraji v lednu 2021

 

V lednu letošního roku zemřelo podle předběžných údajů celkem 2 098 obyvatel Moravskoslezského kraje, tedy o 63 % více ve srovnání s lednovým průměrem let 2015 až 2019. Absolutně se jedná o nárůst o 809 osob.

Lednový počet zemřelých (2 098 osob) tak v absolutních hodnotách překonal počet zemřelých osob v prosinci (1 981 osob) a listopadu (1 842 osob) loňského roku. Nicméně relativní nárůst počtu úmrtí proti pětiletému průměru let 2015–2019 však byl v listopadu (o 72,2 %) i v prosinci (o 64,3 %) vyšší. Vyšší počet zemřelých v lednu (proti listopadu) podporuje obecně vyšší celková úmrtnost v prvním měsíci roku a také o jeden den delší měsíc. V období let 2015 až 2019, ale i v roce 2020, se lednový počet zemřelých v kraji pohyboval v rozmezí 1 118 a 1 543 osob.

Stejně jako při loňské podzimní vlně byli mezi zemřelými v lednu letošního roku více zastoupeni muži než ženy – zemřelo 1 134 mužů a 909 žen. Proti pětiletému průměru lednových úmrtí mužů z let 2015 až 2019 zemřelo v letošním lednu o 71,8 % více mužů, v případě žen byl jejich počet vyšší o 53,3 %.

V Moravskoslezském kraji se tak v případě ledna roku 2021 jednalo o historicky nejvyšší počet zemřelých osob za kalendářní měsíc. Nejvíce osob v lednu 2021 zemřelo 8. ledna (94 osob), z týdenního pohledu to bylo v prvním lednovém týdnu od 4. do 10. ledna (556 osob). V dalších lednových týdnech měly počty úmrtí v kraji klesající trend, avšak i na konci měsíce zůstaly nadprůměrné. Ve druhém lednovém kalendářním týdnu činil denní průměr zemřelých 493, ve třetím 423 a v posledním čtvrtém 381 osob.

O 83,4 % se v kraji zvýšil proti pětiletému průměru let 2015 až 2019 letošní lednový počet zemřelých osob ve věku 75 až 84 let, o 70,0 % vzrostl počet zemřelých ve věku 65 až 74 let a o 56,1 % to bylo v případě 85letých a starších.

V Moravskoslezském kraji byl nárůst počtu zemřelých osob v lednu roku 2021 proti pětiletému průměru let 2015 až 2019 (62,8 %) třetí nejvyšší po Karlovarském kraji (o 117,1 %) a Královéhradeckém kraji (85,3 %). Na opačné straně žebříčku, tedy s nejmenším navýšením počtu zemřelých v měsíci lednu, stála Praha (o 27,5 %) a kraje Plzeňský (o 37,7 %) a Jihočeský (38,8 %).

Metodická poznámka:

Veškeré údaje za roky 2020 a 2021 jsou předběžné.

Konečný celkový počet zemřelých za rok 2020 vycházející ze statistiky ČSÚ bude zveřejněn 22. 3. 2021 spolu s předběžnými výsledky celé demografické statistiky. Data o struktuře zemřelých v roce 2020 podle příčin smrti nejsou zatím dostupná.