Informační technologie 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
79,0 79,3 78,4 78,9 80,7
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
79,7 81,7 82,8 84,2 86,6
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
79,4 81,3 82,4 84,5 86,5
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
21,6 20,6 20,2 22,0 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.