Informační technologie 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
69,4 72,9 73,9 76,8 79,0
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
65,5 70,1 71,7 76,0 79,7
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
71,9 75,1 75,2 77,9 79,4
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
16,8 16,8 18,5 21,3
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.