Informační technologie 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
73,9 76,8 79,0 79,3 78,4
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
71,7 76,0 79,7 81,7 82,8
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
75,2 77,9 79,4 81,3 82,4
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
18,5 21,3 21,6 20,6 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.