Informační technologie 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
76,8 79,0 79,3 78,4 78,9
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
76,0 79,7 81,7 82,8 84,2
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
77,9 79,4 81,3 82,4 84,5
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
21,3 21,6 20,6 20,2 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.