Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
66,9 69,4 72,9 73,9 76,8
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
62,8 65,5 70,1 71,7 76,0
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
70,0 71,9 75,1 75,2 77,9
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
18,2 17,5 14,7 18,1 22,3