Informační technologie 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
63,9 66,9 69,4 72,9 73,9
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
58,7 62,8 65,5 70,1 71,7
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
67,0 70,0 71,9 75,1 75,2
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
13,3 18,2 17,5 14,7 18,1