Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
60,8 63,9 66,9 69,4 72,9
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
53,6 58,7 62,8 65,5 70,1
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
63,6 67,0 70,0 71,9 75,1
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
13,7 11,5 14,9 14,8 12,5