Doprava 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 455 3 454 3 461 3 462 3 470
Osobní automobily (k 31. 12.) 469 171 475 956 498 186 512 181 530 988
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
664 664 668 667 667