Doprava 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 467 3 480 3 484 3 484 3 497
Osobní automobily (k 31. 12.) 549 848 564 966 576 871 581 774 600 223
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
128,3 129,0 97,4 100,9 117,2