Doprava 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 454 3 461 3 462 3 470 3 467
Osobní automobily (k 31. 12.) 475 956 498 186 512 181 530 988 549 848
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
664 668 667 667 665