Doprava 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 441 3 454 3 455 3 454 3 461
Osobní automobily (k 31. 12.) 459 641 468 433 469 171 475 956 498 186
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
664 664 664 664 668