Doprava 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 461 3 462 3 470 3 467 3 480
Osobní automobily (k 31. 12.) 498 186 512 181 530 988 549 848
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
668 667 667 665