Doprava 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 462 3 470 3 467 3 480 3 484
Osobní automobily (k 31. 12.) 512 181 530 988 549 848 564 966 576 871
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
667 667 665 663 663