Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 40 755 40 267 39 419 39 186 39 240
Žáci v základních školách 100 074 101 518 103 260 104 247 104 448
Žáci ve středních školách 51 865 49 868 48 527 47 662 47 158
Studenti vysokých škol1) 38 922 35 853 33 333 31 494 30 096
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji