Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 40 845 40 755 40 267 39 419 39 186
Žáci v základních školách 98 137 100 074 101 518 103 260 104 247
Žáci ve středních školách 54 270 51 865 49 868 48 527 47 662
Studenti vysokých škol1) 42 437 38 924 35 852 33 331 31 502
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji