Vzdělávání 

 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Děti v mateřských školách 39 419 39 186 39 240 39 156 38 073
Žáci v základních školách 103 260 104 247 104 448 104 946 104 829
Žáci ve středních školách 48 527 47 662 47 158 47 186 47 837
Studenti vysokých škol1) 33 314 31 474 29 994 29 652 30 768
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Moravskoslezském kraji
    • Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání v Moravskoslezském...
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2019

Metodika