Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 40 267 39 419 39 186 39 240 39 156
Žáci v základních školách 101 518 103 260 104 247 104 448 104 946
Žáci ve středních školách 49 868 48 527 47 662 47 158 47 186
Studenti vysokých škol1) 35 834 33 313 31 473 30 054 29 733
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji