Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 39 186 39 240 39 156 38 073 38 468
Žáci v základních školách 104 247 104 448 104 946 104 829 103 978
Žáci ve středních školách 47 662 47 158 47 186 47 837 49 021
Studenti vysokých škol1) 31 476 29 996 29 655 30 781 30 977
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Moravskoslezském kraji
    • Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání v Moravskoslezském...
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2021

Metodika