Vzdělávání 

 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 40 298 40 845 40 755 40 267 39 419
Žáci v základních školách 97 120 98 137 100 074 101 518 103 260
Žáci ve středních školách 57 568 54 270 51 865 49 868 48 527
Studenti vysokých škol1) 43 900 42 438 38 923 35 851 33 341
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji