Vzdělávání 

 
  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Děti v mateřských školách 39 333 40 298 40 845 40 755 40 267
Žáci základních škol 96 651 97 120 98 137 100 074 101 518
Žáci středních škol 61 883 57 568 54 270 51 865 49 868
Studenti vysokých škol 37 842 36 124 34 843 31 313 28 225