Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
266 253 264 268 253
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
2 621 1 947 2 135 2 444 2 556
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
4 584,5 4 500,0 5 154,9 5 194,4 5 149,4