Věda, výzkum 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
253 285 284 303 309
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
2 556 2 701 2 877 2 711 2 821
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
5 149,4 4 927,4 5 598,0 5 545,7 5 973,3