Věda, výzkum 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
268 253 285 284 303
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
2 444 2 556 2 701 2 877 2 711
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
5 194,4 5 149,4 4 927,4 5 598,0 5 545,7