Věda, výzkum 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
284 303 309 310 316
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
2 877 2 711 2 821 2 755 2 770
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
5 598,0 5 545,7 5 973,3 6 301,5 6 879,7