Věda, výzkum 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
264 268 253 285 284
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
2 135 2 444 2 556 2 701 2 877
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
5 154,9 5 194,4 5 149,4 4 927,4 5 598,0