Věda, výzkum 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
253 264 268 253 285
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 947 2 135 2 444 2 556 2 701
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
4 500,0 5 154,9 5 194,4 5 149,4 4 927,4