Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
257 266 253 264 268
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
2 048 2 621 1 947 2 135 2 444
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
4 924,5 4 584,5 4 500,0 5 154,9 5 194,4