Kultura 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Veřejné knihovny vč. poboček 410 409 408 408 413
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
65 64 64 63 63
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
10 10 12 11 11