Životní prostředí 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Chráněná území
 - rozloha (ha)
97 071 97 392 97 391 97 388 97 388
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
4 912 138 4 650 701 4 833 307 4 682 589
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,45 2,30 2,35
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
47 751 46 149 46 612 45 677

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2021
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2022
  • Produkce komunálních odpadů podle krajů v roce 2022
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2022
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2022 a vývoj cen vody

Metodika