Životní prostředí 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Chráněná území
 - rozloha (ha)
94 785 94 785 97 067 97 071 97 071
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
6 715 810 3 617 653 3 272 598 4 743 591
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
3,36 3,23 3,18 2,90
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
313,0 341,4 349,6 360,1
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
47 199 47 531 46 800 47 646 47 751

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Měsíční úhrn srážek naměřený v meteorologických stanicích na území Moravskoslezského kraje
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2017
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2018
  • Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2018
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2018 a vývoj cen vodného

Metodika