Životní prostředí 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Chráněná území
 - rozloha (ha)
94 785 97 067 97 071 97 071 97 392
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
3 617 653 3 272 598 4 743 591 4 912 138 4 650 701
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
3,23 3,18 2,90 2,45
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
47 531 46 800 47 646 47 751 46 149

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2019
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2020
  • Produkce odpadů celkem podle krajů v roce 2020
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2020
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2020 a vývoj cen vody

Metodika