Životní prostředí 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Chráněná území
 - rozloha (ha)
93 888 94 846 94 851 94 785 94 785
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
3 575 114 4 498 850 5 754 797 6 715 810 3 617 653
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
3,77 3,66 3,46 3,31
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
318,2 316,8 325,5 313,0 341,4
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
48 131 47 473 47 304 47 199 47 531