Životní prostředí 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Chráněná území
 - rozloha (ha)
93 893 93 888 94 846 94 851 94 785
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
4 999 039 3 575 114 4 498 850 5 754 797 6 715 810
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
3,97 3,77 3,66 3,46
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
292,7 318,2 316,8 325,5 313,0
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
49 812 18 131 47 473 47 304 47 199

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Moravskoslezského kraje v jednotlivých měsících roku 2015
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2015
  • Měrné emise oxidů dusíku a oxidu siřičitého do ovzduší (REZZO 1–4)
  • Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2015
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2015 a vývoj ceny vodného

Metodika