Životní prostředí 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Chráněná území
 - rozloha (ha)
94 846 94 851 94 785 94 785 97 067
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
4 498 850 5 754 797 6 715 810 3 617 653 3 272 598
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
3,72 3,54 3,36 3,23
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
316,8 325,5 313,0 341,4 349,6
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
47 473 47 304 47 199 47 531 46 800

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek naměřený v meteorologických stanicích na území Moravskoslezského kraje
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2016
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2017
  • Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2017
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2017
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2017 a vývoj cen vodného

Metodika