Volby 

 

  Zastupitelstvo kraje 2016 Poslanecká sněmovna 2017 Prezident republiky 2018* Zastupitelstva obcí 2018 Evropský parlament 2019
Zapsaní voliči 997 893 987 233 982 116 986 292 981 007
Vydané úřední obálky 305 138 551 446 616 341 411 455 233 045
Účast voličů (%) 30,58 55,86 62,76 41,72 23,76
* údaje druhého kola

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Volby do Evropského parlamentu – volební účast podle krajů
    • Volby do zastupitelstev obcí v letech 2010, 2014 a 2018 – volební účast podle okresů
    • Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 2013 a 2017 – platné hlasy pro vybrané...
  • Kartogramy

Metodika