Senioři v Moravskoslezském kraji - 2015

 
Kód: 330146-15
Informační služby: tel: 595 131 230
E-mail: infoservis_ov@czso.cz
Kontakt: Ing. Jan Dehner
E-mail: jan.dehner@czso.cz

Publikace v pdf (5,52 MB) PDF
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
1. Demografické charakteristiky populace seniorů PDF
2. Vzdělanost a ekonomická aktivita seniorů PDF
3. Domácnosti a bydlení seniorů PDF
4. Zdravotní péče PDF
5. Důchody a sociální služby PDF
6. Aktivity seniorů a programy institucionální péče PDF
Tabulková část
Kartogramy

Zveřejněno dne: 30.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.