Mzdy, náklady práce 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
24 367 25 269 26 875 29 007 30 810
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2019 je předběžný