Mzdy, náklady práce 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
25 269 26 875 29 007 30 932 32 325
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2019 a 2020 je předběžný