Obchod, pohostinství a ubytování

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Ostravě v roce 2019

Zkratka
Název výkazu
Termín předložení
Metodik
SP 1-12
Měsíční výkaz v obchodě a službách vč. příloh „Vstupní dotazník“, „Struktura tržeb“ a „Formy maloobchodního prodeje“ do 15. kalendářního dne
po sledovaném období
Mgr. Libor Malenovský
595 131 227
libor.malenovsky@czso.cz
P 3-04
(a, b)
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví, vč. přílohy „Dopravní výkony“ za 1. čtvrtletí do 14. 4. 2019
za 2. čtvrtletí do 15. 7. 2019
za 3. čtvrtletí do 15. 10. 2019
za 4. čtvrtletí do 15. 1. 2020
Mgr. Libor Malenovský
595 131 227
libor.malenovsky@czso.cz
P 6-04
(a)
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích za 1. čtvrtletí do 30. 4. 2019
za 2. čtvrtletí do 31. 7. 2019
za 3. čtvrtletí do 31. 10. 2019
za 4. čtvrtletí do 3. 2. 2020
Ing. Dana Tichavská
595 131 252
dana.tichavska@czso.cz
P 5-01
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví do 15. 4. 2020 Ing. Dana Tichavská
595 131 252
dana.tichavska@czso.cz