Obchod, pohostinství a ubytování

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Ostravě v roce 2020

Zkratka
Název výkazu
Termín předložení
Metodik
P 6-04
(a)
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích za 1. čtvrtletí do 30. 4. 2020
za 2. čtvrtletí do 31. 7. 2020
za 3. čtvrtletí do 30. 10. 2020
za 4. čtvrtletí do 1. 2. 2021
Ing. Dana Tichavská
595 131 252
dana.tichavska@czso.cz
P 5-01
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví do 15. 4. 2020 Ing. Dana Tichavská
595 131 252
dana.tichavska@czso.cz