Obchod, pohostinství a ubytování

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Ostravě v roce 2022

Zkratka
Název výkazu
Termín předložení
Metodik
P 6-04
(a)
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích za 1. čtvrtletí do 29. 4. 2022
za 2. čtvrtletí do 29. 7. 2022
za 3. čtvrtletí do 31. 10. 2022
za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2023
Ing. Dana Tichavská
595 131 252
dana.tichavska@czso.cz
P 5-01
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví do 25. 4. 2023 Ing. Dana Tichavská
595 131 252
dana.tichavska@czso.cz