Obchod, pohostinství a ubytování

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Ostravě v roce 2018

Zkratka
Název výkazu
Termín předložení
Metodik
SP 1-12
Měsíční výkaz v obchodě a službách vč. příloh „Vstupní dotazník“ a „Struktura tržeb“ do 15. kalendářního dne
po sledovaném období
Mgr. Libor Malenovský
595 131 227
libor.malenovsky@czso.cz
P 3-04
(a, b)
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví, vč. přílohy „Dopravní výkony“ za 1. čtvrtletí do 16. 4. 2018
za 2. čtvrtletí do 16. 7. 2018
za 3. čtvrtletí do 16. 10. 2018
za 4. čtvrtletí do 16. 1. 2019
Mgr. Libor Malenovský
595 131 227
libor.malenovsky@czso.cz
P 6-04
(a)
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích za 1. čtvrtletí do 30. 4. 2018
za 2. čtvrtletí do 31. 7. 2018
za 3. čtvrtletí do 31. 10. 2018
za 4. čtvrtletí do 1. 2. 2019
Ing. Dana Tichavská
595 131 252
dana.tichavska@czso.cz
P 5-01
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví do 15. 4. 2019 Ing. Dana Tichavská
595 131 252
dana.tichavska@czso.cz