Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 600,1 603,8 601,0 599,6 611,7
v tom:
  zaměstnaní 543,0 544,1 549,1 550,9 569,4
  nezaměstnaní 57,1 59,7 51,9 48,8 42,3
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 449,0 440,8 439,1 435,5 420,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 9,5 9,9 8,6 8,1 6,9