Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Pracovní síla (tis. osob) 603,8 601,0 599,6 611,7 610,2
v tom:
  zaměstnaní 544,1 549,1 550,9 569,4 581,4
  nezaměstnaní 59,7 51,9 48,8 42,3 28,8
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 440,8 439,1 435,5 420,4 417,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 9,9 8,6 8,1 6,9 4,7

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji
    • Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní...
    • Pracující podle postavení v hlavním zaměstnání v Moravskoslezském kraji v roce 2017
  • Kartogramy

Metodika