Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 610,2 611,2 601,8 588,7 584,4
v tom:
  zaměstnaní 581,4 588,7 579,8 567,4 557,7
  nezaměstnaní 28,8 22,5 22,0 21,3 26,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 417,2 411,6 417,6 427,2 422,3
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,7 3,7 3,7 3,6 4,6

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo podle pohlaví v Moravskoslezském kraji v roce 2021
  • Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání v Moravskoslezském kraji v...
  • Zaměstnaní v národním hospodářství podle pohlaví a postavení v zaměstnání v Moravskoslezském...
  • Podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji
  • Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní...
 • Kartogramy

Metodika