Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Pracovní síla (tis. osob) 601,0 599,6 611,7 610,2 611,2
v tom:
  zaměstnaní 549,1 550,9 569,4 581,4 588,7
  nezaměstnaní 51,9 48,8 42,3 28,8 22,5
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 439,1 435,5 420,4 417,2 411,6
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 8,6 8,1 6,9 4,7 3,7

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Pracující podle postavení v hlavním zaměstnání v Moravskoslezském kraji v roce 2018
    • Podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji
    • Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní...
  • Kartogramy

Metodika