Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Pracovní síla (tis. osob) 611,7 610,2 611,2 601,8 588,7
v tom:
  zaměstnaní 569,4 581,4 588,7 579,8 567,4
  nezaměstnaní 42,3 28,8 22,5 22,0 21,3
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 420,4 417,2 411,6 417,6 427,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,9 4,7 3,7 3,7 80,1

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo podle pohlaví v Moravskoslezském kraji v roce 2020
  • Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání v Moravskoslezském kraji v...
  • Zaměstnaní v národním hospodářství podle pohlaví a postavení v zaměstnání v Moravskoslezském...
  • Podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji
  • Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní...
 • Kartogramy

Metodika