Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 596,2 600,1 603,8 601,0 599,6
v tom:
  zaměstnaní 540,7 543,0 544,1 549,1 550,9
  nezaměstnaní 55,5 57,1 59,7 51,9 48,8
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 457,4 449,0 440,8 439,1 435,5
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 9,3 9,5 9,9 8,6 8,1

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů na 1 pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2015
  • Podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji
 • Kartogramy
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2015
  • Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2015
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2015

Metodika