Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pracovní síla (tis. osob) 599,6 611,7 610,2 611,2 601,8
v tom:
  zaměstnaní 550,9 569,4 581,4 588,7 579,8
  nezaměstnaní 48,8 42,3 28,8 22,5 22,0
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 435,5 420,4 417,2 411,6 417,6
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 8,1 6,9 4,7 3,7 3,7

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo podle pohlaví v Moravskoslezském kraji v roce 2019
  • Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání v Moravskoslezském kraji v...
  • Zaměstnaní v národním hospodářství podle pohlaví a postavení v zaměstnání v Moravskoslezském...
  • Podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji
  • Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní...
 • Kartogramy

Metodika