Demografický vývoj ve městech Moravskoslezského kraje v roce 2022

 

Ve 42 městech Moravskoslezského kraje žilo na konci roku 2022 celkem 872 159 osob. Podíl městského obyvatelstva činil 73,3 % z počtu všech obyvatel Moravskoslezského kraje. V průběhu roku 2022 přibylo ve městech 7 804 osob. Zásluhu na tomto nárůstu měla migrace, neboť přirozenou měnou obyvatel ubylo.

Podle výsledků bilance obyvatel žilo na konci roku 2022 ve městech Moravskoslezského kraje 872 159 osob. Přestože došlo ve srovnání s rokem 2021 k nárůstu počtu obyvatel měst o 7 804 osob, jedná se o druhý nejnižší počet v historii Moravskoslezského kraje. Zatímco v roce 2012 činil podíl městského obyvatelstva v kraji 75,2 %, v roce 2022 se snížil na 73,3 %.

Tab. 1 Bilance počtu obyvatel ve městech Moravskoslezského kraje v roce 2022

V 10 městech se počet obyvatel meziročně snížil, a to konkrétně ve městech Orlová (o 240 osob), Bruntál (o 108 osob), Hlučín (o 56 osob), Budišov nad Budišovkou (o 43 osob), Vrbno pod Pradědem (o 41 osob), Rýmařov (o 16 osob), Petřvald (o 8 osob), Brušperk (o 5 osob), Dolní Benešov (o 5 osob) a Město Albrechtice (o 4 osoby). Ve zbývajících 32 městech došlo k nárůstu obyvatelstva. Absolutně nejvyšší celkový přírůstek byl evidován ve městě Ostrava (o 3 713 osob). Více než 200 osob přibylo také ve městech Havířov (o 1 161 osob), Opava (o 672 osob), Karviná (o 291 osob), Frýdek-Místek (o 289 osob), Kopřivnice (o 274 osob) a Nový Jičín (o 202 osob).

V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla nejvyššího nárůstu počtu obyvatel města Odry (20,3 ‰), Janov (18,2 ‰), Paskov (17,6 ‰) a Havířov (16,6 ‰), ve všech případech zásluhou migračního přírůstku. Naopak nejvyšší relativní pokles zaznamenalo město Budišov nad Budišovkou (–15,0 ‰). Dalšími městy, v nichž ubylo relativně nejvíce obyvatel, byly Orlová (–8,5 ‰), Vrbno pod Pradědem (–8,5 ‰) a Bruntál (–7,0 ‰).

Celkový počet obyvatel žijících ve městech v Moravskoslezském kraji se během roku 2022 zvýšil výhradně díky vysokému přírůstku stěhováním (11 446 osob), neboť přirozená měna obyvatel dosáhla záporných hodnot (–3 642 osob).

Převaha zemřelých nad narozenými charakterizovala 40 ze 42 měst Moravskoslezského kraje, přičemž největší byla ve městech Ostrava (úbytek 1 020 osob), Karviná (413 osob) a Havířov (377 osob). Pouze ve městě Příbor (nárůst 5 osob), se narodilo více osob, než kolik jich zemřelo. Ve městě Andělská Hora se počet živě narozených rovnal počtu zemřelých, tudíž přirozený přírůstek byl nulový. V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhlo nejvyššího přirozeného přírůstku obyvatel město Příbor (0,6 ‰), naopak nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou evidovala města Janov (–10,9 %), Vrbno pod Pradědem (–8,3 %) a Karviná (–8,2 %).

Graf 1 Pohyb obyvatel ve městech Moravskoslezského kraje v roce 2022

Převahou přistěhovalých nad vystěhovalými se vyznačovalo v Moravskoslezském kraji 38 měst. Vlivem migrace získala nejvíce obyvatel v absolutním vyjádření města Ostrava (4 733 osob), Havířov (1 538 osob), Opava (821 osob), Karviná (704 osob) a Frýdek-Místek (512 osob). Mezi 4 města, která ztratila občany stěhováním, patřila města Orlová (úbytek 121 osob), Bruntál (30 osob), Budišov nad Budišovkou (21 osob) a Vrbno pod Pradědem (1 osoba). Při přepočtu na 1 000 obyvatel bylo pořadí měst odlišné. Nejvyššího přírůstku obyvatel stěhováním dosáhli ve městech Janov (29,1 ‰), Odry (22,6 ‰) a Havířov (21,9 ‰). Naopak města Budišov nad Budišovkou (–7,3 %), Orlová (–4,3 %), Bruntál (–1,9 %) a Vrbno pod Pradědem (–0,2 %) zaznamenala relativní úbytek obyvatel migrací.

Souběh kladné přirozené měny a kladné migrace byl evidován pouze ve městě Příbor. Město Andělská Hora s nulovým přirozeným přírůstkem a kladným přírůstkem stěhováním se této situaci blížila. Na druhou stranu souběh úbytků (přirozený a stěhováním) vykázala 4 města v kraji – Bruntál, Budišov nad Budišovkou, Orlová a Vrbno pod Pradědem.

Pořadí měst podle počtu obyvatel k 31. 12. 2022: první pozici zaujímá krajské sídlo Ostrava (283 504 osob), dále následují statutární města Havířov (70 245 osob), Opava (55 512 osob), Frýdek-Místek (54 188 osob), Karviná (50 172 osob) a Třinec (34 306 osob). Město Janov s 276 osobami zůstalo podle stavu ke dni 31. 12. 2022 nejmenším městem Moravskoslezského kraje, dalším malým sídlem bylo město Andělská Hora s 397 obyvateli.

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány v České republice v termínu, který umožnil jejich zařazení do statistiky.

Údaje za rok 2022 zahrnují osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace splňující statistickou definici obyvatelstva.

 • Demografický vývoj ve městech Moravskoslezského kraje v roce 2022 - komentář
 • Tab. 1 Bilance počtu obyvatel ve městech Moravskoslezského kraje v roce 2022

 • Související informace:
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz