Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 67 647 68 243 64 660 62 924 63 795
              - sklizeň (t) 414 751 388 902 399 786 346 147
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 77 294 79 384 80 918 83 069 84 338