Zemědělství 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 68 243 64 660 62 924 63 795 63 824
              - sklizeň (t) 388 902 399 786 346 147 332 863
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 79 384 80 918 83 069 84 338 86 123

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2016/2017
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Moravskoslezském kraji
  • Hospodářská zvířata v Moravskoslezském kraji
  • Plocha sadů podle druhů ovocných stromů k 1. 5. 2017
 • Kartogramy
  • Zornění obhospodařované zemědělské půdy a struktura osevních ploch k 31. 5. 2017

Metodika