Zemědělství 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 64 660 62 924 63 795 63 824 63 599
              - sklizeň (t) 399 786 346 147 332 863 351 046 370 124
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 80 918 83 069 84 338 86 123 86 747

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2018/2019
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Moravskoslezském kraji
  • Hospodářská zvířata v Moravskoslezském kraji
  • Plocha sadů podle druhů ovocných stromů k 1. 5. 2017
 • Kartogramy
  • Sklizeň brambor v letech 2015–2019

Metodika