Zemědělství 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 62 924 63 795 63 824 63 599 64 626
              - sklizeň (t) 346 147 332 863 351 046 370 124
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 83 069 84 338 86 123 86 747 87 551

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Moravskoslezském kraji
  • Hospodářská zvířata v Moravskoslezském kraji
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2019/2020
  • Plocha sadů podle druhů ovocných stromů k 1. 5. 2017
 • Kartogramy
  • Ekologické zemědělství

Metodika