Zemědělství 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 68 288 67 647 68 243 64 660 62 924
              - sklizeň (t) 345 617 414 751 388 902 399 786 346 147
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 75 765 77 294 79 384 80 918 83 069