Zemědělství 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 63 795 63 824 63 599 64 626 65 817
              - sklizeň (t) 332 863 351 046 370 124 380 520
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 84 338 86 123 86 747 87 551 88 034

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Moravskoslezském kraji
  • Hospodářská zvířata v Moravskoslezském kraji
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2020/2021
 • Kartogramy
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat a struktura stavů v dobytčích jednotkách k 1. 4. ...

Metodika