Zemědělství 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 68 179 68 288 67 647 68 243 64 660
              - sklizeň (t) 309 294 345 617 414 751 388 902 399 786
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 76 383 75 765 77 294 79 384 80 918