Demografický vývoj ve městech Moravskoslezského kraje v roce 2021

 

Ve 42 městech Moravskoslezského kraje žilo na konci roku 2021 celkem 864 088 osob. Podíl městského obyvatelstva činil 73,4 % z počtu všech obyvatel Moravskoslezského kraje. V průběhu roku 2021 ubylo ve městech 7 255 osob. Příčinou tohoto poklesu byl jak úbytek obyvatel přirozenou měnou, tak záporné migrační saldo.

Na konci roku 2021 žilo podle předběžných výsledků bilance obyvatel ve městech Moravskoslezského kraje 864 088 osob. Jde tak o nejnižší počet v historii Moravskoslezského kraje. V průběhu loňského roku došlo k poklesu počtu obyvatel měst o 7 255 osob. Zatímco v roce 2012 činil podíl městského obyvatelstva v kraji 75,2 %, v roce 2021 se snížil na 73,4 %.

V 10 městech se počet obyvatel meziročně zvýšil, a to konkrétně ve městech Petřvald (o 114 osob), Rychvald (o 113 osob), Šenov (o 72 osob), Odry (o 63 osob), Brušperk (o 40 osob), Štramberk (o 30 osob), Klimkovice (o 18 osob), Andělská Hora (o 18 osob), Horní Benešov (o 13 osob) a Bílovec (o 11 osob). Ve zbývajících 32 městech došlo k úbytku obyvatelstva. Absolutně nejvyšší celkový pokles byl evidován ve městě Ostrava (o 2 474 osob). Více než 300 osob ubylo také ve městech Havířov (o 1 005 osob), Karviná (o 875 osob), Frýdek-Místek (o 663 osob), Opava (o 398 osob) a Orlová (o 330 osob).

V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla nejvyššího nárůstu počtu obyvatel města Andělská Hora (45,7 ‰), Petřvald (15,4 ‰), Rychvald (15,0 ‰) a Šenov (11,2 ‰), ve všech případech zejména zásluhou migračního přírůstku. Naopak nejvyšší relativní pokles přes 20 ‰ zaznamenala města Janov (–21,7 ‰), Břidličná (–20,3 ‰) a Vrbno pod Pradědem (–20,0 ‰). Dalšími městy, v nichž ubylo relativně nejvíce obyvatel, byly Karviná (–17,4 ‰), Dolní Benešov (–17,1 ‰), Bruntál (–14,7 ‰) a Havířov (–14,5 ‰).

Počet obyvatel žijících ve městech se během roku 2021 snížil jak vlivem přirozeného úbytku (–4 686 osob), tak i vlivem úbytku stěhováním (–2 569 osob). Převaha zemřelých nad narozenými charakterizovala 38 ze 42 měst Moravskoslezského kraje, přičemž největší byla ve městech Ostrava (úbytek 1 371 osob), Havířov (555 osob) a Karviná (553 osob). Pouze ve městech Brušperk (nárůst 18 osob), Horní Benešov (3 osoby), Andělská Hora (1 osobu) a Petřvald (1 osobu) se narodilo více osob, než kolik jich zemřelo. V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel středního stavu dosáhla nejvyššího přirozeného přírůstku obyvatel města Brušperk (3,4 ‰), Andělská Hora (2,5 ‰) a Horní Benešov (+1,3 %), naopak nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou evidovala města Karviná (–11,0 %), Vrbno pod Pradědem (–9,6 %) a Město Albrechtice (–9,0 %).

Převahou vystěhovalých nad přistěhovalými se vyznačovalo v Moravskoslezském kraji 25 měst. Vlivem migrace ztratila nejvíce obyvatel v absolutním vyjádření města Ostrava (1 103 osob), Havířov (450 osob), Frýdek-Místek (375 osob) a Karviná (322 osob). Mezi 17 měst, která získala nové občany díky stěhování, dominovala města Rychvald (přírůstek 142 osob), Petřvald (113 osob), Šenov (102 osob) a Odry (90 osob). Při přepočtu na 1 000 obyvatel bylo pořadí měst trochu odlišné. Nejvyššího přírůstku obyvatel stěhováním totiž dosáhli ve městech Andělská Hora (43,1 ‰), Rychvald (18,8 ‰), Šenov (15,8 ‰) a Petřvald (15,3 ‰). Naopak města Janov (–18,1 %), Břidličná (–12,6 %), Dolní Benešov (–12,6 %), Bruntál (–11,8 %) a Vrbno pod Pradědem (–10,4 %) zaznamenala nejvyšší relativní úbytek obyvatel migrací.

Souběh kladné přirozené měny a kladné migrace byl evidován pouze ve městech Andělská Hora, Brušperk, Horní Benešov a Petřvald. Na druhou stranu souběh úbytků (přirozený a stěhováním) vykázalo 25 měst v kraji.

Pořadí měst podle počtu obyvatel k 31. 12. 2021: první pozici zaujímá krajské sídlo Ostrava (279 595 osob), dále následují statutární města Havířov (69 078 osob), Opava (54 837 osob), Frýdek-Místek (53 898 osob), Karviná (49 875 osob) a Třinec (34 213 osob). Město Janov s 271 osobami se podle stavu ke dni 31. 12. 2021 stalo nejmenším městem Moravskoslezského kraje, dalším malým sídlem je město Andělská Hora s 395 obyvateli.

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2021 jsou předběžné a navazují na výsledky sčítání obyvatel, domů a bytů k 26. 3. 2021.

 • Demografický vývoj ve městech Moravskoslezského kraje v roce 2021 - komentář
 • Tab. 1 Bilance počtu obyvatel ve městech Moravskoslezského kraje v roce 2021

 • Související informace:
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz