Zemědělská statistika

 

Odvětvová zemědělská statistika mapuje situaci o stavu v zemědělské prvovýrobě. Objektem statistického zjišťování jsou zpravodajské jednotky, což jsou organizace a osoby působící jako zdroj informací.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do "Programu statistických zjišťování" na sledovaný rok.

Jednotlivá šetření jsou aplikována na určitý výběrový nebo základní soubor zpravodajských jednotek, jenž je vybrán ze Zemědělského registru, který je vytvořen z aktivních hospodařících zemědělců. Vybrané jednotky jsou o zpravodajské povinnosti informovány Oznámením, případně Dodatkem oznámení o zpravodajské povinnosti spolu s požadovaným výkazem, a to poštou nebo elektronicky (do datové schránky).

Výkazy zemědělské statistiky s místem sběru v oddělení terénních zjišťování (pouze za fyzické osoby) pro rok 2024

Zkratka
Název výkazu
Termín předložení
Zem 1-02
Výkaz o chovu skotu do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
Zem 2-02
Výkaz o chovu prasat do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
Zem 3-01 Roční výkaz o chovu drůbeže do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin do 2. 12. 2024
Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
Zem V6 Odhad sklizně zemědělských plodin – červen do 11. 6. 2024
Zem V7 Odhad sklizně zemědělských plodin – červenec do 16. 7. 2024
Zem V8 Odhad sklizně zemědělských plodin – srpen do 16. 8. 2024
Zem V9 Odhad sklizně zemědělských plodin – září do 1. 10. 2024

Všechna statistická zjišťování v zemědělství za fyzické osoby jsou zabezpečována KS ČSÚ v Ostravě prostřednictvím 3 tazatelek.

Kontaktní osoba:
Ing. Eva KRAMOLIŠOVÁ – garant
– telefon: 595 131 212
– mobil: 732 475 135
– e-mail: eva.kramolisova@czso.cz