Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Lékaři celkem 5 153 5 275 5 343 5 361 5 356
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
173 252 180 207 198 131 205 163 278 656
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
5,127 5,139 5,360 5,750 6,996