Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Lékaři celkem 4 924 4 944 4 977 5 052 5 189
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
138 547 133 085 144 675 139 285 165 433
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
4,263 3,989 4,315 4,378 4,784