Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 4 977 5 052 5 189 5 153 5 275
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
144 675 139 285 165 433 173 252 180 207
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,315 4,378 4,784 5,127 5,139