Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Lékaři celkem 5 189 5 153 5 275 5 343 5 361
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
165 433 173 252 180 207 198 131 205 163
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,784 5,127 5,139 5,360 5,750