Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 4 944 4 977 5 052 5 189 5 153
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
133 085 144 675 139 285 165 433 173 252
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,989 4,315 4,378 4,784 5,127