Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Lékaři celkem 5 052 5 189 5 153 5 275 5 343
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
139 285 165 433 173 252 180 207 198 131
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,378 4,784 5,127 5,139 5,360