Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2023
Počet obcí 450 169 269 299 300
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 9,8 0,6 4,8 4,3
Podíl zemědělské půdy (%) . . 51,7 51,2 50,2
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Měsíční úhrn srážek naměřený v meteorologických stanicích na území Moravskoslezského kraje
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2022
 • Kartogramy
  • Osídlení v Moravskoslezském kraji
  • Změna počtu obyvatel v obcích Moravskoslezského kraje
  • Osídlení v České republice
  • Změna počtu obyvatel v obcích České republiky
 • Mapy
  • Geografická mapa Moravskoslezského kraje
  • Administrativní členění Moravskoslezského kraje
  • Města a městyse v Moravskoslezském kraji
  • Územní změny v kraji k 1. 1. 2005
  • Územní změny v kraji k 1. 1. 2007
  • Územní změny v kraji k 1. 1. 2016
  • Mapa euroregionů v Moravskoslezském kraji