Průmysl 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
234 237 239 221 228
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
- fyzické osoby
108 018 108 069 104 698 98 213 97 826
Průměrná hrubá měsíční mzda - fyzické osoby (Kč) 32 662 34 207 34 247 36 263 39 302
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
557 169 535 123 490 809 603 481 710 741

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů
    • Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů
    • Průměrná hrubá měsíční mzda na 1 zaměstnance v průmyslu podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2022

Metodika