Průmysl, energetika 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrný počet průmyslových
podniků
234 235 234 234 237
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
507 027 531 750 542 021 557 169 535 123
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 7 649,4 7 996,6 7 999,8 8 189,8 8 087,6
Spotřeba zemního plynu (GWh) 9 256,0 9 791,3 9 721,1 9 368,0 9 515,7