Průmysl, energetika 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrný počet průmyslových
podniků
235 234 234 237 239
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
531 750 542 021 557 169 535 123 490 809
Spotřeba elektřiny (GWh) 7 996,6 7 999,8 8 189,8 8 087,6 7 787,9
Spotřeba zemního plynu (GWh) 9 791,3 9 721,1 9 368,0 9 515,7 9 413,7