Průmysl, energetika 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrný počet průmyslových
podniků
233 231 226 234 235
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
470 662 444 392 471 415 507 027 531 750
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 9 034,0 8 988,9 7 630,6 7 649,4 7 996,6
Spotřeba zemního plynu (GWh) 9 964,8 9 700,5 8 793,2 9 256,0 9 791,3
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto