Průmysl, energetika 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
234 237 239 221 228
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
557 169 535 123 490 809 603 481 710 741
Spotřeba elektřiny (GWh) 8 189,8 8 087,6 7 787,9 7 965,1 7 435,6
Spotřeba zemního plynu (GWh) 9 368,0 9 515,7 9 413,7 9 879,8 8 495,4

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů
  • Průměrná spotřeba elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2021
  • Průměrná spotřeba zemního plynu v domácnostech na 1 odběratele podle krajů v roce 2021
 • Kartogramy
  • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2021
  • Spotřeba elektřiny netto v roce 2021

Metodika