Průmysl, energetika 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrný počet průmyslových
podniků
233 233 231 226 234
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
447 235 470 662 444 392 471 415 507 027
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 9 371,7 9 034,0 8 988,9 7 630,6 7 649,4
Spotřeba zemního plynu (GWh) 10 150,5 9 964,8 9 700,5 8 793,2 9 256,0
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto