Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
226 234 235 234 234
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
471 415 507 027 531 750 542 021 557 169
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 7 630,6 7 649,4 7 996,6 7 999,8 8 189,8
Spotřeba zemního plynu (GWh) 8 793,2 9 256,0 9 791,3 9 721,1 9 368,0
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto