Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
250 213 251 898 254 525 256 871 255 042
  v tom fyzické osoby 198 542 197 835 198 049 198 760 195 628
           právnické osoby 51 671 54 063 56 476 58 111 59 414

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2018
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2018
  • Kartogramy
    • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2017

Metodika