Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
250 028 250 213 251 898 254 525 256 871
  v tom fyzické osoby 200 614 198 542 197 835 198 049 198 760
           právnické osoby 49 414 51 671 54 063 56 476 58 111

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2017
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2017
  • Kartogramy
    • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2017

Metodika