Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
248 500 250 028 250 213 251 898 254 525
  v tom fyzické osoby1) 198 462 200 614 198 542 197 835 198 049
           právnické osoby 50 038 49 414 51 671 54 063 56 476
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob