Ekonomické subjekty 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
254 525 256 871 255 042 258 300 262 405
  v tom fyzické osoby 198 049 198 760 195 628 197 728 200 272
           právnické osoby 56 476 58 111 59 414 60 572 62 133

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2020
    • Vzniklé a zaniklé obchodní společnosti podle krajů v roce 2020
  • Kartogramy
    • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2020

Metodika