Ekonomické subjekty 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
255 042 258 300 262 405 262 655
  v tom fyzické osoby 195 628 197 728 200 272 199 237
           právnické osoby 59 414 60 572 62 133 63 418

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2022
  • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2022
 • Kartogramy
  • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2022
  • Intenzita podnikatelské aktivity k 31. 12. 2023
  • Podíl živnostníků k 31. 12. 2023

Metodika