Ekonomické subjekty 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
256 871 255 042 258 300 262 405 262 655
  v tom fyzické osoby 198 760 195 628 197 728 200 272 199 237
           právnické osoby 58 111 59 414 60 572 62 133 63 418

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2021
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2021
  • Kartogramy
    • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2021

Metodika