Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2012 2013 2014 2015 2016
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
244 750 248 500 250 028 250 213 251 898
  v tom fyzické osoby1) 194 177 198 462 200 614 198 542 197 835
           právnické osoby 50 573 50 038 49 414 51 671 54 063
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob