Cestovní ruch 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
628 618 569 576 572
Lůžka celkem (k 31. 12.) 31 830 30 867 29 456 29 923 29 999
Hosté 698 746 698 211 703 009 775 047 816 653
Přenocování 2 015 211 1 947 561 1 945 256 2 229 768 2 350 517