Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
618 569 576 572
Lůžka celkem (k 31. 12.) 30 867 29 456 29 923 29 999
Hosté 698 211 703 009 775 047 816 653 898 042
Přenocování 1 947 561 1 945 256 2 229 768 2 350 517 2 556 263