Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
576 572 578 615 613
Lůžka celkem (k 31. 12.) 29 923 29 999 29 693 30 773 30 890
Hosté 775 047 816 653 896 742 985 795 1 015 746
Přenocování 2 229 768 2 350 517 2 551 815 2 752 191 2 846 835

Grafy, kartogramy

Metodika