Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
569 576 572 578
Lůžka celkem (k 31. 12.) 29 456 29 923 29 999 29 693
Hosté 703 009 775 047 816 653 896 742 991 435
Přenocování 1 945 256 2 229 768 2 350 517 2 551 815 2 757 727
Údaje za rok 2018 jsou předběžné.

Grafy, kartogramy

Metodika