HDP, regionální účty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,9 103,4 102,7 98,4 93,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
450 316 471 366 500 421 509 646 496 794
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
371 721 390 391 415 513 424 197 415 009

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE v roce 2020
    • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2014 až 2018

Metodika