HDP, regionální účty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
95,7 102,4 103,2 102,5 102,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
397 261 419 985 439 933 453 860 474 307
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
324 580 344 328 362 022 374 646 392 827

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE v roce 2017

Metodika