HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
99,5 95,7 102,4 103,2 105,9
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
408 739 397 261 419 985 439 933 466 702
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
332 781 324 580 344 328 362 022 385 247

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE v roce 2015

Metodika