HDP, regionální účty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,4 103,2 102,5 102,8 102,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
419 985 439 933 453 860 474 307 503 733
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
344 328 362 022 374 646 392 827 418 263

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE v roce 2018
    • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2014 až 2018

Metodika