HDP, regionální účty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,5 102,9 103,4 102,7 100,0
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
435 540 450 316 471 366 500 421 516 623
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
358 407 371 721 390 391 415 513 430 005

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE v roce 2019
    • Míra investic podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2014 až 2018

Metodika