HDP, regionální účty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,4 102,7 98,4 92,4 106,4
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
471 366 500 526 509 743 491 032 543 164
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
390 391 415 600 424 278 410 195 453 836

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE v roce 2021
    • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2016 až 2020

Metodika