HDP, regionální účty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
104,0 99,5 95,7 102,4 102,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
405 979 408 739 397 261 419 985 434 971
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
329 361 332 781 324 580 344 328 357 939